Odwołany lot? Opóźnienie samolotu? Uszkodzony bagaż? Zagubiony bagaż? – Zobacz czego możesz się domagać.

Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, podczas których dochodzi do opóźnień w połączeniach samolotowych jak również do odwołania lotów. Kupując bilet zawierasz umowę, na podstawie której linie lotnicze zobowiązują się dostarczyć Ciebie jako pasażera do punktu, które określane jest jako miejsce docelowe. W przypadku kiedy przewoźnik nie wywiązuje się z przedmiotowej umowy, powinien Tobie to wynagrodzić poprzez wypłatę odszkodowania

zadośćuczynienie za opóźniony lotW sytuacji kiedy linia lotnicza odwołała lot nie jesteś skazany na dobrą wolę przewoźnika, lecz posiadasz swoje prawa, które zostały uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2014 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Z regulacji w/w rozporządzenia mogą skorzystać nie tylko pasażerowie lotów wykonywanych na terenie Unii Europejskiej, ale również pasażerowie, których loty zaczynają się albo kończą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, i przyjęte rozwiązania są jednakowe dla wszystkich przewoźników.

Po pierwsze, jeśli Twój lot został odwołany, przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Ci:

  • w sytuacji gdy decyduje się odstąpić od umowy - zwrot całego kosztu biletu w terminie 7 dni;
  • w sytuacji dostępności wolnych miejsc za pośrednictwem innej linii lotniczej albo innym środkiem transportu – zmienić plan podróży poprzez alternatywny lot w najszybciej możliwym terminie albo w terminie dogodnym dla Ciebie.

W takich przypadkach według tabel stosowanych przez przewoźników przysługuje odszkodowanie:

  • 250 EUR w przypadku lotów do 1500 km;
  • 400 EUR w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km;
  • 600 EUR w przypadku, gdy lot miał się odbyć na dystansie większym niż 3500 km.

Po drugie, jeśli Twój lot opóźnił się co najmniej dwie godziny, przysługują Ci:

  • bezpłatne posiłki i napoje (ich ilość powinna być odpowiednia do czasu oczekiwania na lot);
  • zakwaterowanie w hotelu oraz transport miedzy miejscem zakwaterowania a lotniskiem (wówczas gdy na spodziewany czas alternatywnego lotu oczekujesz co najmniej dobę), w przypadku gdy przewoźnik nie zapewni noclegu w hotelu wtedy samemu należy coś znaleźć zaś następnie należy domagać się zwrotu poniesionych kosztów;
  • możliwości komunikowania się (możliwość dwóch połączeń telefonicznych z wybranymi osobami, wysłania dwóch maili, wykonania dwóch faksów);
  • otrzymanie dokładnych informacji odnośnie bieżącej sytuacji, oraz o przysługujących prawach i procedurach.

O ile linie lotnicze obowiązane są spełnić w/w obowiązki, lepiej zachować wszystkie poniesione wydatki m.in. rachunki za jedzenie i napoje, hotel czy też transport, aby później dołączyć je do reklamacji. Poniesione wydatki będą stanowić dowód do ubiegania się od przewoźnika o zwrot poniesionych kosztów.

Ponadto w przypadku, jeśli przewoźnik ignoruje potrzeby podróżnych należy udokumentować takie zachowanie korespondencją mailową.

Jeżeli Twój lot będzie opóźniał się więcej niż pięć godzin, przysługuje Ci prawo rezygnacji z umowy oraz żądanie zwrotu biletu a także zapewnienie najszybszego powrotu.

Po trzecie, jeśli w czasie podróży, po wylądowaniu w miejscu docelowy stwierdzimy uszkodzenie bagażu bądź zaginięcie bagażu, wtedy należy udać się do obsługi naziemnej i zgłosić reklamację, w której należy udokumentować uszkodzenia i inne nieprawidłowości. W sytuacji uszkodzenia bagażu albo gdy wystąpiło zagubienie albo opóźnienie w jego dostarczeniu masz prawo do odszkodowania w wysokości do 1220 Euro. Linie lotnicze są jednak zwolnione z odpowiedzialności, jeśli podjęły wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec szkodom lub gdy nie miały możliwości podjęcia takich kroków. Nie można pominąć, iż w przypadku uszkodzenia bagażu należy złożyć skargę u przewoźnika w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania bagażu oraz przedstawić odpowiednie dokumenty. Po stwierdzeniu zniszczenia bagażu musisz zgłosić się do biura obsługi w hali przylotów i na lotnisku wypełnić formularz nieprawidłowości bagażowej – reklamacje oraz formularz nieprawidłowości bagażowej (PIR).

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania z nim skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce kontakt.