Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Zakres usług

Dochodzenie Odszkodowań i Błędy Medyczne

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań i błędów medycznych, a w szczególności:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • błędów medycznych,
 • umów ubezpieczeń,
 • niewykonania / niewłaściwego wykonania umów,
 • wypadków przy pracy,
 • czynów niedozwolonych,
 • zdarzeń losowych,
 • wynagrodzenia za zajęcie nieruchomości przez urządzenia przesyłowe.

Dochodzimy roszczeń zarówno na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach - z ubezpieczenia OC sprawcy, jak i z tytułu zawartych umów ubezpieczenia - majątkowych i osobowych. Prowadzimy sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o odszkodowania powypadkowe i zaistniały uszczerbek na zdrowiu, za zdarzenia losowe.

W zakresie szkód komunikacyjnych udzielimy Państwu profesjonalnej pomocy w przypadku:

 • braku zgody na uznanie roszczenia,
 • odmowy uznania części roszczenia,
 • sprzeciwu przy żądaniu wypłaty świadczenia za kradzież pojazdu,
 • wypłacenia niepełnych kosztów naprawy pojazdu,
 • nieprawidłowego ustalenia szkody całkowitej za pojazd,
 • nieprawidłowej wyceny wartości pojazdu,
 • niewypłacenia podatku VAT przy rozliczeniu kosztorysowym,
 • przedłużania terminu likwidacji szkody powyżej 30 dni,
 • dokonania weryfikacji prawidłowości w zakresie rekonstrukcji przebiegu zdarzenia.

W przypadku szkód osobowych Kancelaria Adwokacka udzieli Państwu profesjonalnej pomocy w:

 • przypadku doznania obrażeń ciała - uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania,
 • razie śmierci - uzyskanie zadośćuczynienia dla osób bliskich,
 • zebraniu koniecznej dokumentacji medycznej,
 • uzyskaniu zwrotu kosztów pogrzebu, renty alimentacyjnej,
 • otrzymaniu renty na zwiększone potrzeby, utracone zarobki,
 • uzyskaniu świadczenia z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • uzyskaniu zadośćuczynienia za zniszczone mienie w wypadku,
 • uzyskaniu zwrotu kosztów przygotowania do nowego zawodu,
 • skierowaniu do odpowiednich specjalistów lekarzy,
 • uzyskaniu pomocy psychologicznej.

W zakresie szkód medycznych udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej w przypadku:

 • błędów i pomyłki w sztuce medycznej,
 • zakażenia szpitalnego,
 • zaniedbania w służbie zdrowia.