Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Zakres usług

Prawo Cywilne

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego związaną w szczególności z:

  • ochroną dóbr osobistych oraz praw autorskich,
  • procesami o zapłatę, zabezpieczenie wierzytelności oraz windykacji należności,
  • sprawami dotyczącymi nieruchomości (zasiedzenie nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, o ochronę własności i posiadania, zniesienie służebności oraz o służebność – gruntową, przesyłu, ustanowienie drogi koniecznej),
  • dochodzeniem roszczeń i zapłaty należności wynikających z odpowiedzialności za szkodę,
  • sprzedaży, rękojmi i gwarancji,
  • zawieraniem ugód sądowych i pozasądowych,
  • analizą, opiniowaniem oraz konstruowaniem umów.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią z siedzibą w Rzeszowie ul. Moniuszki 8, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.