Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Zakres usług

Prawo Pracy

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa pracy, a w szczególności:

  • reprezentacja przed Sądem Pracy w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • doradztwo w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • tworzenie projektów umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
  • czas pracy kierowców,
  • związki zawodowe.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.