Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Zakres usług

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa rodzinnego związaną ze sprawami:

  • o rozwód, o separację,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
  • o ustalenie, pochodzenie dziecka,
  • o alimenty,
  • o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • o rozliczenie związków konkubenckich.

W sprawach rodzinnych ogromną rolę odgrywa mediacja oraz wszelkie formy ugodowego zakończenia sporu. Pomoc adwokata polega na pośredniczeniu w kontaktach i wypracowywaniu zgodnego stanowiska pomiędzy skłóconymi małżonkami lub rodzicami i unikaniu kierowania sprawy na drogę sądową. 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie przy ul. Moniuszki 8 lok. 105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.