Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Zakres usług

Prawo Transportowe

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie Ćwik Duduś oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa transportowego, a w szczególności:

  • obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne,
  • wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych,
  • rozwiązywanie sporów związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników,
  • kontakt z ubezpieczycielami,
  • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie przy ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.