Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś świadczy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno w sprawach sądowych jak i pozasądowych. Kancelaria specjalizuje się w sprawach z obszaru szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz dochodzenia odszkodowań.

Zespół

adw. Monika Ćwik

adw. Monika Ćwik
adw. Kinga Duduś

adw. Kinga Duduś

Blog

P

Przedawnienie roszczeń wobec przewoźnika w Konwencji CMR

Niejednokrotnie zauważyć można, iż umowy przewozu zawierane przez przewoźników są wykonywane w znacznej mierze poza granicami Polski. W przypadku, gdy umowa przewozu towaru ma miejsce na terenie dwóch krajów, albowiem miejsce odbioru przesyłki do przewozu jak i miejsce dostawy jest w innym kraju, wówczas mają zastosowanie uregulowania Konwencji CMR. Należy podkreślić, nawet o ile rzadko zdarzają się sytuacje kiedy podnoszony jest zarzut przedawnienia roszczenia, tak już należy pamiętać, iż w sytuacji wykonywania umowy przewozu tj. zlecenia przewozowego mamy do czynienia z krótkim terminem przedawnienia roszczeń.

P

Przedawnienie roszczeń wobec przewoźnika

Niejednokrotnie zauważyć można, iż umowy przewozu zawierane przez przewoźników są wykonywane zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Tak też zastosowanie będzie miała bądź ustawa prawo przewozowe bądź Konwencja CMR. Zwłaszcza podkreślić należy, iż w przypadku, gdy umowa przewozu towaru ma miejsce na terenie dwóch krajów, bowiem miejsce odbioru przesyłki do przewozu jak i miejsce dostawy jest w innym kraju, wówczas mają zastosowanie uregulowania Konwencji CMR. Niemniej jednak należy pamiętać, iż w sytuacji wykonywanie umowy przewozu tj. zlecenia przewozowego na terenie kraju jak i poza jego granicami mamy do czynienia z krótkim terminem przedawnienia roszczeń.  

W

Wpisy kierowców w Internecie, pomawiające pracodawców

Internet obecnie to skarbnica wiedzy w każdej dziedzinie, również w dziedzinie transportu drogowego, korzystają z niego przedsiębiorcy ale również kierowcy. Warto pamiętać, iż nie wszystkie informacje w nim znajdujące się są prawdziwe. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na fora internetowe, do których dostęp ma każdy i każdy może dokonywać na nich wpisów, które to stały się narzędziem do świadomego i celowego umieszczania nieprawdziwych i krzywdzących informacji na temat  pracodawców.

Kontakt

ul. Moniuszki 8 lok. 105
35-017 Rzeszów