Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś świadczy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno w sprawach sądowych jak i pozasądowych. Kancelaria specjalizuje się w sprawach z obszaru szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz dochodzenia odszkodowań.

Zespół

adw. Monika Ćwik

adw. Monika Ćwik
adw. Kinga Duduś

adw. Kinga Duduś

Blog

W

Wpisy kierowców w Internecie, pomawiające pracodawców

Internet obecnie to skarbnica wiedzy w każdej dziedzinie, również w dziedzinie transportu drogowego, korzystają z niego przedsiębiorcy ale również kierowcy. Warto pamiętać, iż nie wszystkie informacje w nim znajdujące się są prawdziwe. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na fora internetowe, do których dostęp ma każdy i każdy może dokonywać na nich wpisów, które to stały się narzędziem do świadomego i celowego umieszczania nieprawdziwych i krzywdzących informacji na temat  pracodawców.

K

Kary umowne za opóźnienie w transporcie drogowym

W transporcie towarów terminowość świadczenia usług odgrywa znaczącą rolę. Wykazanie dokładnej wysokości szkody spowodowanej opóźnieniem jest często bardzo trudne, a nawet niemożliwe, podmioty zlecające transport w umowach przewozu starają się zastrzec kary umowne na wypadek opóźnienia. Kary te powinny jednak uwzględniać przepisy prawa przewozowego i Konwencji CMR, dlatego będąc przewoźnikiem warto sprawdzić co nam grozi w świetle prawa w przypadku opóźnienia w transporcie.

U

Uznanie za niegodnego dziedziczenia

Instytucję niegodności dziedziczenia reguluje art. 928 Kodeksu Cywilnego. Jej celem jest niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba działająca przeciwko spadkodawcy dziedziczyłaby po spadkodawcy. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Odpowiedz na pytania jak i kiedy wystąpić z takim żądaniem znajdziesz poniżej.

Kontakt

ul. Moniuszki 8 lok. 105
35-017 Rzeszów