Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś świadczy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno w sprawach sądowych jak i pozasądowych. Kancelaria specjalizuje się w sprawach z obszaru szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz dochodzenia odszkodowań.

Zespół

adw. Monika Ćwik

adw. Monika Ćwik
adw. Kinga Duduś

adw. Kinga Duduś

Blog

K

Koronawirus - rozwiązanie umów o pracę

Z uwagi na szerzenie się zagrożenia związanego z koronawirusem coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których ograniczane jest funkcjonowanie prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorców ze względu na znaczne problemy finansowe. W takich przypadkach przedsiębiorcy mogą podejmować drastyczne kroki poprzez rozwiązanie umów o pracę jak i umów zlecenie. Czy przyjęte rozwiązania przedsiębiorcy są zgodne z prawem? W jaki sposób może bronić się pracownik, zleceniobiorca przed rozwiązaniem umowy z uwagi na epidemię koronawirusa?

K

Koronawirus a realizacja umów gospodarczych

Z uwagi na szerzenie się pandemii koronawirusa coraz częściej mają miejsce sytuacje, kiedy pomiędzy stronami dochodzi do niewykonania umowy gospodarczej. Niemożność realizacji umowy odnosi się zarówno do umów o charakterze finansowym jak i umów o charakterze niepieniężnym. Należy pamiętać, iż ze względu na wystąpienie pandemii koronawirusa nie dochodzi automatycznie do zmiany zawartych umów. Jednakże wobec wprowadzanych przez Rząd ograniczeń może dojść do sytuacji, kiedy to niezależnie od stron wykonanie umowy jest niemożliwe, czy wówczas zobowiązanie wygasa? Czy z uwagi na przekroczenie terminu wykonania umowy strony mogą żądać kary umownej?

P

Przedawnienie roszczeń wobec przewoźnika w Konwencji CMR

Niejednokrotnie zauważyć można, iż umowy przewozu zawierane przez przewoźników są wykonywane w znacznej mierze poza granicami Polski. W przypadku, gdy umowa przewozu towaru ma miejsce na terenie dwóch krajów, albowiem miejsce odbioru przesyłki do przewozu jak i miejsce dostawy jest w innym kraju, wówczas mają zastosowanie uregulowania Konwencji CMR. Należy podkreślić, nawet o ile rzadko zdarzają się sytuacje kiedy podnoszony jest zarzut przedawnienia roszczenia, tak już należy pamiętać, iż w sytuacji wykonywania umowy przewozu tj. zlecenia przewozowego mamy do czynienia z krótkim terminem przedawnienia roszczeń.

Kontakt

ul. Moniuszki 8 lok. 105
35-017 Rzeszów