Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Blog

P

Podział Majątku Wspólnego Małżonków

W

Wypadek komunikacyjny – Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia z polisy sprawcy wypadku komunikacyjnego ?

Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, na skutek którego Ty albo twój bliski doznał uszkodzenia ciała?  Zastanawiasz się czy przysługuje ci roszczenie o zadośćuczynienie czy odszkodowanie, nie wiesz gdzie zgłosić szkodę ? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

P

Podwyższenie alimentów

Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie o alimenty. Początkowo wystarczały one na pokrycie wydatków na dzieci, jednak w chwili obecnej alimenty te są zdecydowanie za niskie? Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów? W jaki sposób można wnosić o zwiększenie alimentów? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej.

R

ROZWÓD - Przesłanki orzeczenia rozwodu

Postępowanie w sprawie rozwodu jest jednym z głównych postępowań z zakresu prawa rodzinnego. Specyfika tego postępowania nie opiera się wyłącznie na odrębności procedury cywilnej, ale przede wszystkim na szczególnym znaczeniu tego postępowania, albowiem dotyczy ważnej sfery życia każdego człowieka jaką jest Rodzina. Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków, jednakże konieczne jest wypełnienie określonych ustawą przesłanek.

A

Alimenty na dziecko – Wszystko co powinieneś wiedzieć

Alimenty na dziecko sąd może zasądzić w wyroku rozwodowym, lub też w zupełnie osobnym postępowaniu. Co ma wpływ na wysokość zasądzonej kwoty i do jakiego sądu należy wnosić pozew? Co można zrobić gdy zobowiązany  nie płaci zasądzonych alimentów? Alimenty z funduszu alimentacyjnego – Co to takiego ? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej.

J

Jak wyjść z długów ? – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest ona jedynym legalnym sposobem na wyjście dłużnika z trudnej sytuacji finansowej, w której utracił już możliwość spłaty swoich zobowiązań.

O

Odwołany lot? Opóźnienie samolotu? Uszkodzony bagaż? Zagubiony bagaż? – Zobacz czego możesz się domagać.

Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, podczas których dochodzi do opóźnień w połączeniach samolotowych jak również do odwołania lotów. Kupując bilet zawierasz umowę, na podstawie której linie lotnicze zobowiązują się dostarczyć Ciebie jako pasażera do punktu, które określane jest jako miejsce docelowe. W przypadku kiedy przewoźnik nie wywiązuje się z przedmiotowej umowy, powinien Tobie to wynagrodzić poprzez wypłatę odszkodowania.

U

Ustawa w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Z dniem 11 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z niektórymi wyjątkami podanymi poniżej.

K

Kradzież powyżej 500 zł jest już przestępstwem - Zmiany w Prawie Karnym

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu wykroczeń i innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają od 15 listopada bieżącego roku stały próg (500 zł), od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a zaczyna być przestępstwem. Nowelizacja wydłuża także czas na opłacenie mandatu do 14 dni, wprowadza surowsze kary za niedopilnowanie niebezpiecznego zwierzęcia oraz modyfikuje pojęcie czynu ciągłego z Kodeksu karnego.

Z

Zmiany w umowach na czas określony w listopadzie 2018 r.

21 listopada 2018 r. upływa limit czasowy zatrudniania na czas określony!  W przypadku kontynuacji zatrudnienia, od 22 listopada pracownicy - z mocy prawa - będą zatrudnieni na stałe.