Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik adw. Kinga Duduś

Zakres usług

Prawo Konsumenckie i Upadłość Konsumencka

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa konsumenckiego i upadłości konsumenckiej, a w szczególności:

  • zawierania umów,
  • zakupu towarów i usług,
  • procesu reklamacyjnego,
  • roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, zwrotu i wymiany przedmiotu umowy jako wadliwych lub niezgodnych z warunkami umowy,
  • prowadzenia spraw o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli o tzw. upadłość konsumencką.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie przy ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.