Kradzież powyżej 500 zł jest już przestępstwem - Zmiany w Prawie Karnym

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu wykroczeń i innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają od 15 listopada bieżącego roku stały próg (500 zł), od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a zaczyna być przestępstwem. Nowelizacja wydłuża także czas na opłacenie mandatu do 14 dni, wprowadza surowsze kary za niedopilnowanie niebezpiecznego zwierzęcia oraz modyfikuje pojęcie czynu ciągłego z Kodeksu karnego.

Kiedy kradzież jest przestępstwem?

kradzież powyżej 500 złZnowelizowane  przepisy zakładają zmianę zasady, według której określać się bedzie, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. Dotychczas granicę tę wyznaczała wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie jest to 525 zł. Natomiast podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy ustanawia stałą granicę na poziomie 500 zł. Warto pamiętać, iż  za wykroczenie grozi najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem – kara nawet do kilku lat pozbawienia wolności.

Zmiana w pojęcia ,,czynu ciągłego''

Nowelizacja dokonuje również zmian w  Kodeksie karnym, zgodnie z którym "odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo".

Wydłużenie czasu na opłacenie mandatu

Zgodnie z nowymi przepisami z 7 do 14 dni został wydłużony termin na opłacenie mandatu np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu.

Surowsze kary za niedopilnowanie niebezpiecznego zwierzęcia

Nowelizacja zaostrzyła również kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Nowe przepisy podnoszą grzywny z 250 zł do 1 tys. zł oraz dodają możliwość kary ograniczenia wolności za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu. W niektórych przypadkach grzywna może sięgnąć 5 tys zł.  

Rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu

Nowe przepisy przewidują też utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. "Rejestr będzie służył policji, prokuraturze i sądom do tego, by złodzieje popełniający drobne kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo".

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania z nim skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce kontakt.

Dobry Adwokat Rzeszów