Dochodzenie należności z niezapłaconych faktur

Przyczyną braku zapłaty konkretnej faktury może być przeoczenie, przejściowe kłopoty finansowe czy też zwykłe zaniedbanie ale i umyślna chęć uniknięcia zapłaty. Dlatego w pierwszej kolejności należy wykonać telefon z przypomnieniem. Jeśli okaże się on bezskuteczny należy podjąć kolejne kroki.

Jak zapobiegać nie płaceniu faktur przez kontrahentów?

dochodzenie należnościJednym z narzędzi do motywowania opieszałych kontrahentów w płaceniu faktur jest tzw. pieczęć prewencyjna. Jest ona umieszcza na dokumentach handlowych (np. fakturach) w ramach współpracy z konkretną Kancelarią Adwokacką. Treść pieczęci informuje  kontrahenta, iż w razie braku terminowej płatności, odzyskaniem należności zajmie się profesjonalny podmiot – Kancelaria Adwokacka.

Wezwania do zapłaty

W sytuacji, gdy pomimo telefonów nasz kontrahent wciąż nie uregulował należności, powinno się wysyłać pisemne wezwanie do zapłaty. Wezwanie można sporządzić indywidualnie lub skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej. Wezwanie powinno zawierać: numery faktur wraz z kwotą i datą jej wystawienia; informacja o terminie zapłaty faktury, w którym powinna być uiszczona; informację o sposobie i terminie  uregulowania zadłużenia; informację o naliczeniu odsetek ustawowych za zwłokę. Wysyłając wezwanie do zapłaty radzimy zachować potwierdzenia nadania przesyłki listem poleconym, bowiem może się nam przysłużyć na wypadek konieczności wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

Jeśli pomimo wysłania wezwania do zapłaty, należność nie zostanie uiszczona w wyznaczonym w wezwaniu terminie, sprawę można skierować na drogę postępowania sądowego. 

Windykacja sądowa należności

Skierowanie sprawy o zapłatę z tytułu nieuregulowanych faktur, inicjuje złożenie pozwu. Wstąpienie na drogę sądową celem odzyskania należności z tytułu niezapłaconych faktur od nierzetelnych kontrahentów, niezapłaconych weksli, udzielonych pożyczek spowoduje obciążenie dłużnika kosztami sądowymi i egzekucyjnymi. Wysokość kosztów sądowych i egzekucyjnych jest uzależniona od wysokości nieuregulowanego zobowiązania. Im większy jest niespłacony dług, tym większe będą koszty sądowe i egzekucyjne. Dodatkowo przed Sądem wierzyciel może domagać się odsetek za opóźnienie, których wysokość określona została przepisami prawa. 

Po uzyskaniu wyroku zasądzającego zapłatę danej kwoty, stanowiącego tytuł egzekucyjny opatrzonego w stosowną klauzulę wykonalności, w przypadku dalszego braku zapłaty zasądzonych kwot sprawę można skierować do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowania należności. Komornik jest organem, który zajmie się odzyskaniem nieuregulowanego długu.  Co ważne koszty związane z jego pracą – tj. koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Niestety procedura odzyskiwania należności jest skomplikowana i może znacznie się przedłużać. Dlatego warto jest zabezpieczyć swoje interesy już w chwili zawierania umów. Warto poświęcić trochę czasu i sprawdzić rzetelność swojego kontrahenta w regulowaniu zobowiązań. Ważne jest także odpowiednie konstruowanie umów gospodarczych, co może uchronić przedsiębiorcę przed nierzetelnymi kontrahentami. 

Dochodzenie Należności

Windykacja należności z niezapłaconych faktur, umów

Nasza Kancelaria Adwokacka mająca siedzibę w Rzeszowie zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z dochodzeniem należności na drodze postępowania sądowego, jak również reprezentacją klientów w procesach sądowych jak i w postępowaniu egzekucyjnym z Rzeszowa, Mielca, Tarnobrzega, Tarnowa, Dębicy, Krosna, Przemyśla, Brzozowa, Jarosławia, Przeworska, Kolbuszowa, Lesko, Łańcut, Nisko, Sanok, Stalowa Wola, Strzyżów dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa ul. Moniuszki 8 / lok 105. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Windykacja należności Rzeszów