Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Prawo Cywilne

prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Rzeszów

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego związaną w szczególności z:

 • ochroną dóbr osobistych oraz praw autorskich, a w szczególności
  naruszenie dóbr osobistych w Internecie, w prasie,
  • naruszenie praw autorskich,
  • prawo reklamy,
  • prawo ochrony konkurencji,
 • procesami o zapłatę, zabezpieczenie wierzytelności oraz windykacji należności, a w szczególności:
  • sporządzane pozwów o zapłatę,
  • sporządzenie wezwań do zapłaty,
  dochodzenie należności z tytułu niezapłaconych faktur,
  dochodzenie realizacji umów w stanach nadzwyczajnych,
  • reprezentacja w procesach sądowych związanych z umowami,
  • windykacja należności,
 • sprawami dotyczącymi nieruchomości, a w szczególności:
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • ochronę własności i posiadania,
  • zniesienie służebności,
  • służebność – gruntową, przesyłu,
  ustanowienie drogi koniecznej,
  • sprawy dotyczące umów najmu i dzierżawy,
  • sprawy dotyczące umów darowizny,
  • sprawcy dotyczące umów renty i dożywocia,
  • analizę stanu prawnego nieruchomości,
  • postępowanie o stwierdzenie niezgodności stanu prawnego księgi wieczystej ze stanem faktycznym,
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z ruchomości i nieruchomości,
  • sprawy o zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości,
  • sprawy związane z hipoteką i zastawami,
  • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • dochodzeniem roszczeń i zapłaty należności wynikających z odpowiedzialności za szkodę, a w szczególności:
  odszkodowania za wypadek komunikacyjny,
  • zadośćuczynienia z tytułu wypadku komunikacyjnego,
  odszkodowania z tytułu błędów w sztuce medycznej,
  • odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta,
 • odszkodowanie za wypadek na chodniku,
  • pozew o zapłatę odszkodowania za uszkodzone mienie,
  • pozew o zapłatę odszkodowania za szkodę na osobie,
 • sprzedaży, rękojmi i gwarancji, a to:
  realizacja roszczeń przysługujących z tytułu gwarancji i rękojmi - w tym reprezentacja interesów konsumentów,
 • zawieraniem ugód sądowych i pozasądowych,
 • analizą, opiniowaniem oraz konstruowaniem umów:
  • przygotowywanie projektów umów,
  • analiza umów cywilnoprawnych pod kątem ich zgodności z prawem oraz interesami naszych klientów.

Sprawy cywilne Rzeszów

Prowadzenie spraw o zapłątę

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Moniuszki 8, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.