Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Prywatny Akt Oskarżenia

Nie wszystkie przestępstwa, które są przewidziane w kodeksie karnym, ścigane są z urzędu przez organy ścigania. Gro z nich bez Twojej inicjatywy pozostanie niezauważona. Możesz nigdy nie doczekać się wymierzenia sprawiedliwości za popełniony przeciwko Tobie czyn. Kodek karny przewiduje kilka sytuacji, kiedy Twoja inicjatywa do podjęcia czynności w sprawie jest niezbędna.

Prywatny akt oskarżenia Rzeszów

Dochodzenie roszczeń z oskarżenia prywatnego

W postępowaniu karnym pokrzywdzeni w większości reprezentowani są przez Prokuratora, który wstępuje do Sądu z aktem oskarżenia i popiera go aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Zatem Prokurator zajmuje się gromadzeniem dowodów, bierze udział w rozprawach, zaś sam pokrzywdzony występuje wówczas jako świadek. Jednakże ustawodawca przewidział wyjątki, w których pokrzywdzony samodzielnie kieruje do Sądu prywatny akt oskarżenia. Wówczas postępowanie toczy się z prywatnego aktu oskarżenia. 

Prywatny akt oskarżenia Pokrzywdzony wnosi w przypadku przestępstwa: zniewagi, lekkiego uszkodzenia ciała, zniesławienia, naruszenia nietykalności cielesnej. Tak więc aby w stosunku do sprawcy przestępstwa została wymierzona kara przez wymiar sprawiedliwości zależy to od aktywności Pokrzywdzonego. Przy czym zauważyć należy, iż po złożeniu prywatnego aktu oskarżenia z uwagi na interes społeczny Prokurator może wstąpić do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy. 

Prywatny akt oskarżenia powinien zawierać m.in. oznaczenie osoby oskarżonej, określenie zarzucanego jemu czyny, opis szczegółowy zdarzenia oraz przedstawienie dowodów w sprawie. Sporządzenie prawidłowo aktu oskarżenia odgrywa istotną rolę w rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy. 

Prywatny akt oskarżenia Poszkodowany składa się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. Oplata sądowa wynosi 300 zł. 

Niejednokrotnie ofiary przestępstw nie mają wystarczającej wiedzy prawniczej, aby prawidłowo skonstruować prywatny akt oskarżenia, dlatego skorzystanie z usług adwokata może okazać się niezbędna. Przy czym pomoc adwokata będzie istotna po wniesieniu prywatnego aktu oskarżenia do Sądu, bowiem oskarżony będzie podejmował działania do uniknięcia odpowiedzialności karnej, czyli kary albo jej zmniejszenia. Stąd fachowa pomoc adwokata poprzez reprezentację na rozprawach i na każdym etapie prowadzonej sprawy może przybliżyć do skazania sprawcy. 

Jeżeli chcesz wiedzieć kiedy można wnieść prywatny akt oskarżenia umów się z nami na spotkanie w naszej Kancelrii Adwokackie jw Rzeszowie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Dobry Adwokat Rzeszów