Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Prawo Pracy

prawo pracy

Prawo pracy - adwokat Rzeszów

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa pracy, a w szczególności:

 • porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych firmy,
 • pomoc przy interpretowaniu umów i regulaminów, a także opiniowanie umów,
 • reprezentowanie podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownikach w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe,
 • sporządzanie porozumień stron związanych ze stosunków pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie postępowania dotyczącego wypadków w pracy,
 • opiniowanie aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy (regulaminów pracy, wynagradzania, organizacyjnych),
 • pisanie odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy,
 • dochodzenie odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy,
 • dochodzenie zapłaty należytego wynagrodzenia, w tym o zapłaty nadgodzin oraz ekwiwalentu,
 • pomoc w sprawach dotyczących równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji,
 • pomoc w sprawach dotyczących mobbingu,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o przywrócenie do pracy, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez racjonalnego uzasaddnienia, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, odpraw i świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów prawa, przywrócenia do pracy, odszkodowania za dyskryminację w miejscu zatrudnienia,
 • ustalenie odpowiedzialności pracowników,
 • przygotowywanie klauzuli o zakazie konkurencji,
 • przygotowywanie klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • reprezentacja przed ZUS i w sporach sądowych z ZUS,
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy PIP,
 • pozew o ustalnie stosunku pracy w miejsce umowy zlecenia,
 • odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy,
 • odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone,
 • przedawnienie roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

Obsługa prawna firm z prawa pracy

Prawo pracy kancelaria prawna Rzeszów

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie,
podczas której omówimy wszelkie szczegóły.