Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Dochodzenie Odszkodowań

dochodzenie odszkodowań

Kancelaria Adwokacka Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę i pomoc prawną w zakresie dochodzenia i uzyskiwania odszkodowań zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm.

Odszkodowania Rzeszów

Skutecznie dochodzimy odszkodowań w szczególności:

Dochodzimy roszczeń zarówno na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach - z ubezpieczenia OC sprawcy, jak i z tytułu zawartych umów ubezpieczenia - majątkowych i osobowych. Prowadzimy sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o odszkodowania powypadkowe i zaistniały uszczerbek na zdrowiu, za zdarzenia losowe.

W zakresie szkód komunikacyjnych udzielimy Państwu profesjonalnej pomocy w przypadku:

 • braku zgody na uznanie roszczenia,
 • odmowy uznania części roszczenia,
 • sprzeciwu przy żądaniu wypłaty świadczenia za kradzież pojazdu,
 • wypłacenia niepełnych kosztów naprawy pojazdu,
 • nieprawidłowego ustalenia szkody całkowitej za pojazd,
 • nieprawidłowej wyceny wartości pojazdu,
 • niewypłacenia podatku VAT przy rozliczeniu kosztorysowym,
 • przedłużania terminu likwidacji szkody powyżej 30 dni,
 • dokonania weryfikacji prawidłowości w zakresie rekonstrukcji przebiegu zdarzenia.

W przypadku szkód osobowych Kancelaria Adwokacka udzieli Państwu profesjonalnej pomocy w:

 • przypadku doznania obrażeń ciała - uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania,
 • razie śmierci - uzyskanie zadośćuczynienia dla osób bliskich,
 • zebraniu koniecznej dokumentacji medycznej,
 • uzyskaniu zwrotu kosztów pogrzebu, renty alimentacyjnej,
 • otrzymaniu renty na zwiększone potrzeby, utracone zarobki,
 • uzyskaniu świadczenia z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • uzyskaniu zadośćuczynienia za zniszczone mienie w wypadku,
 • uzyskaniu zwrotu kosztów przygotowania do nowego zawodu,
 • skierowaniu do odpowiednich specjalistów lekarzy,
 • uzyskaniu pomocy psychologicznej.

W zakresie szkód medycznych udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej w przypadku w postępowaniu:

 • przed Prokuraturą i sądem karnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa,
 • przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • dyscyplinarnym przed sądami lekarskimi,
 • likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń w celu uzyskania świadczeń odszkodowawczych,
 • przed sądem cywilnym w przypadku odmowy wypłacenia lub zaniżenia przez zakład ubezpieczeń należnych pacjentowi świadczeń odszkodowawczych,
 • dotyczącym naruszenia praw pacjenta.

Dochodzenie Odszkodowań Rzeszów

Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie,
przy ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.