Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Prawo Konsumenckie

prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka Rzeszów

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prawa konsumenckiego i upadłości konsumenckiej, a w szczególności:

  • zawierania umów,
  • zakupu towarów i usług,
  • procesu reklamacyjnego, a to zgłoszenia reklamacji, odstąpienie od umowy,
  • roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, zwrotu i wymiany przedmiotu umowy jako wadliwych lub niezgodnych z warunkami umowy,
  • prowadzenia spraw o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli o tzw. upadłość konsumencką, o to jak wyjść z długów, ( analiza sytuacji majątkowej, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckie, negocjacje warunków ugody z wierzycielami, postępowanie przed sądem, nadzór nad wykonywaniem planu spłaty wierzycieli),
  • postępowanie w przypadku przewozów lotniczych w tym o odszkodowanie za odwołany lot, opóźnienia samolotu, odszkodowanie za uszkodzony bagaż, odszkodowanie za zgubienie bagażu.

 

Prawo konsumenckie Kancelaria Rzeszów

Obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym Rzeszów

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie,
przy ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.