Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Adwokat Sanok

adwokat sanok

Nasza Kancelaria Adwokacka z Rzeszowa prowadzi obsługę prawną klientów indywidualnych i firm również w Sanoku i na terenie powiatu sanockiego. Specjalizujemy się w szczególności w prowadzeniu spraw i obsłudze prawnej firm transportowych (przewozowych i logistycznych). Z naszych usług korzystają również firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, budowlane małe i duże.

Obsługa firm jest dopasowywana do profilu działania każdej firmy. W ramach podejmowanych czynności - obsługi zajmujemy się m.in: windykacją należności z zawartych umów, niezapłaconych faktur, nienależycie wykonanych zobowiązań, reklamacji i gwarancji. Dążymy do polubownego załatwiania spraw mając na uwadze koszty postępowania i jego czasochłonność. Poza dochodzeniem należności od nieuczciwych kontrahentów pomagamy naszym klientom również w obronie przed dochodzeniem wierzytelności przez firmy windykacyjne oraz inne podmioty.

Stała obsługa prawna firm prowadzona jest w formie abonamentu. Poza obsługą w formie abonamentu realizujemy pomoc prawną również doraźnie. Zakres obsługi firm różni się w tym przypadku wymiarem i zakresem podejmowanych czynności. Z każdym klientem indywidualnie ustalamy zakres wynagrodzenia.

Dobry prawnik Sanok

Obsługa klientów indywidualnych

kancelaria prawna ropczyceW ramach obsługi prawnej osób indywidualnych podejmujemy się prowadzenia większości spraw nawet tych najtrudniejszych i przewlekłych. W ramach ostatnio realizowanych zleceń do najczęściej powtarzających się należały sprawy o:

- obniżenie alimentów na dziecko, 
- naruszenie dóbr osobistych,
- ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
- podział majątku wspólnego małżonków,
- pomoc prawna dłużnikom,
- pomoc prawna wierzycielom,
- egzekucja alimentów,
dział spadku,
- podział majątku po rozwodzie,
stalking,
- sprawa o zapłatę,
- odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym,
- inne.

Wszystkich naszych klientów obsługujemy na każdym etapie postępowania w tym przygotowawczego przed organami ścigania, etapie przedsądowym, postępowania sądowego w pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym i wykonawczym jak i egzekucyjnym.

Dobry prawnik Sanok