Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Prawo transportowe

prawo transportowe

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie Ćwik Duduś oferuje pomoc adwokata w transporcie, pełną obsługę prawną firm transportowych, przewozowych, spedycyjnych, kurierskich w zakresie prawa transportowego, a w szczególności:

 • obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne, a w szczególności dochodzenia należności ze zleceń przewozowych - fracht, przedawnienia roszczeń wynikających ze zleceń przewozowych, przedawnienie roszczeń wynikających ze zleceń przewozowych i regulacja prawna Konwencji CMR, prawo przewozowe;
 • obsługę prawną w egzekucji należności za zlecenia przewozowe - fracht od zleceniodawcy przewozu, nadawcy oraz odbiorcy,
 • wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych, a to przyjęcie i odmowa realizacji zlecenia transportowego, ustalanie wysokości frachtów, kary umowne za nie wykonanie zlecenia, kary umowne za opóźnienie w transporcie, kary umowne za nie podstawienie pojazdu, rozwiązywanie problemów w czasie realizacji zlecenia transportowego, zabezpieczanie towaru, obowiązki po stronie przewoźnika, zakaz podzlecania realizowanego zlecenia przewozowego;
 • wsparcie w sprawach dotyczących: braku listu przewozowego CMR oraz dokumentów przewozowych, zgłaszania zastrzeżeń przy odbiorze towaru, zgłaszania reklamacji w zakresie realizacji zlecenia transportowego, jazdy na magnesie, zakłócania pracy tachografu, cofanie drogomierza, kradzieży paliwa z baku ciężarówki - sprzedaż oszczędności, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej w aucie ciężarowym, braku ważnego badania technicznego, porzucenia samochodu z ładunkiem, kradzieży towaru podczas przewozu, uszkodzenia ładunku w transporcie, uszkodzenia ładunku w wypadku drogowym, odmowy realizacji zlecenia transportowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu kierowcy ciężarówki oraz spowodowania wypadków przez pijanego kierowcę w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu odszkodowawczym,
 • rozwiązywanie sporów związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji poprzez reprezentację w postępowaniu przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym; 
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników, a to odszkodowanie za szkodę na towarze; odszkodowania przewyższającego kary umowne przewidziane w zleceniu przewozowym;
 • kontakt z ubezpieczycielami w przypadku likwidacji szkody na pojeździe ciężarowym a w tym: w przypadku nie wypłacenia, zaniżenia odszkodowania, odmowy zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, odmowy zwrotu kosztów holowania oraz kosztów parkingu, odmowy wypłaty utraconych korzyści - dochodu związanych ze szkodą na pojeździe, 

System SENT

 • postępowanie w związku z ustawą SENT, a w szczególności odpowiedzialność przewoźnika; kary pieniężne nakładane na przewoźników i kierowców; reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przewoźnika, reprezentacja w postępowaniu karnym kierowcy, obowiązek geolokalizacji środka transportu w systemie SENTGEO; odpowiedzialność za brak zgłoszenia w systemi SENT, przesunięcie międzymagazynowe, przewóz towaru wiążący się z zwiększonym ryzykiem odpowiedzialność za brak podstawienia środka transportu i towaru do kontroli przez służby celno-skarbowe; dostawa paliw opałowych; odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej z uwagi na ważny interes przewoźnika; odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej z uwagi na interes publiczny; 
 • postępowanie w związku z ochroną środowiska - Baza Danych Odpadowych (BDO),
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego a także spraw celno skarbowych przed organami Urzędów Celno Skarbowych oraz Dyrektorami Izby Administracji Skarbowej (DIAS)

Prawo Transportowe

Obsługa Prawna Firm Przewozowych

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie,
przy ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.