Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Ćwik-Matoga adw. Kinga Duduś

Usługi prawne

Prawo Transportowe

prawo transportowe

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie Ćwik Duduś oferuje pomoc adwokata w transporcie, pełną obsługę prawną firm transportowych, przewozowych, spedycyjnych, kurierskich w zakresie prawa transportowego, a w szczególności:

  • obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne, a w szczególności dochodzenia należności ze zleceń przewozowych, przedawnienia roszczeń wynikających ze zleceń przewozowych, przedawnienie roszczeń wynikających ze zleceń przewozowych i regulacja prawna Konwencji CMR, prawo przewozowe; 
  • wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych, a to przyjęcie i odmowa realizacji zlecenia transportowego, ustalanie wysokości frachtów, kary umowne za nie wykonanie zlecenia, kary umowne za opóźnienie w transporcie, kary umowne za nie podstawienie pojazdu, rozwiązywanie problemów w czasie realizacji zlecenia transportowego, zabezpieczanie towaru, obowiązki po stronie przewoźnika, zakaz podzlecania realizowanego zlecenia przewozowego;
  • rozwiązywanie sporów związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji poprzez reprezentację w postępowaniu przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym; 
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników, a to odszkodowanie za szkodę na towarze; odszkodowania przewyższającego kary umowne przewidziane w zleceniu przewozowym;
  • kontakt z ubezpieczycielami w przypadku likwidacji szkody na pojeździe ciężarowym;
  • postępowanie w związku z ustawą SENT, a w szczególności odpowiedzialność przewoźnika; kary pieniężne nakładane na przewoźników i kierowców; reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przewoźnika, reprezentacja w postępowaniu karnym kierowcy, obowiązek geolokalizacji środka transportu w systemie SENTGEO; odpowiedzialność za brak zgłoszenia w systemi SENT, przesunięcie międzymagazynowe, przewóz towaru wiążący się z zwiększonym ryzykiem odpowiedzialność za brak podstawienia środka transportu i towaru do kontroli przez służby celno-skarbowe; dostawa paliw opałowych; odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej z uwagi na ważny interes przewoźnika; odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej z uwagi na interes publiczny; 
  • postępowanie w związku z ochroną środowiska - Baza Danych Odpadowych (BDO),
  • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. 

Prawo Transportowe

Obsługa Prawna Firm Przewozowych

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie,
przy ul. Moniuszki 8 lok.105, podczas której omówimy wszelkie szczegóły.