Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Prawo Gospodarcze

prawo gospodarcze

Obsługa prawna spółek handlowych

Kancelaria Adwokacka Ćwik Duduś w Rzeszowie oferuje pełną obsługę prawną i doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego i handlowego dla firm, spółek handlowych, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, osób prowadzących działaność gospodarczą, a w szczególności:

 • obsługa prawna firm, osób prowadzących działalność gospodarczą - przedsiębiorców, poprzez rozwiązywanie sporów między pracodawcą a pracownikiem, rozwiązywanie sporów pomiędzy stronami umów np. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy dostawy;
 • pomoc prawa w postępowaniach przed urzędami, organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzanie pozwów o zapłatę należności z umów gospodarczych, kontraktów handlowych (umowy, faktury); zabezpieczenie wierzytelności (poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego; obciążenie nieruchomości hipoteką; ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości; zajęcie środków pieniężnych) oraz windykacja należności (postępowanie egzekucyjne przed komornikiem sądowym),
 • sporządzanie umów handlowych i opiniowanie umów, pomoc w ich negocjacji,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzenie umów spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej i spółki cywilnej),
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obsługa korporacyjną spółek prawa handlowego (obsługa zgromadzeń organów spółek),
 • rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, związków zawodowych.
 • doradztwo i obsługa prawna firm transportowych i przewozowych,
 • pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
 • sukcesja przedsiębiorstw, firm, zarząd sukcesyjny, zarząd spadku nieobjętego
 • zarząd sukcesyjny,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami,
 • doradztwo przy transakcjach zbycia, nabycia udziałów jak i całego przedsiębiorstwa.

Obsługa Prawna Firm Rzeszów

Prawo Gospodarcze Adwokat Rzeszów

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie,
podczas której omówimy wszelkie szczegóły.