Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Adwokat Dukla

adwokat dukla

Obsługa prawna firm - Nasza kancelaria adwokacka z Rzeszowa prowadzi również obsługę prawną firm z Dukli. Specjalizujemy się w prowadzaniu spraw firm transportowych, spedycyjnych, kurierskich i logistycznych. Z usług prawnych naszej kancelarii adwokackiej korzystają również firmy produkcyjne, usługowe oraz budowlane. Obsługa prawna prowadzona jest w formie abonamentowej lub doraźnej. Za każdym razem jej zakres jest dopasowywany do potrzeb firmy, jej profilu i oczkiwań zleceniodawcy.

Skutecznie dochodzimy należności od nierzetelnych kontrahentów w tym z niezapłaconych faktur, zawartych umów, nierzetelnie wykonanych robót. Reprezentujemy w sprawach o rękojmię za wady fizyczne, reklamacje czy też gwarancję. Pomagamy również w ochronie firm przed windykacją ze strony innych podmiotów i osób trzecich. Dążymy zawsze do polubownego załatwiania wszelkich sporów. Klientów reprezentujemy na każdym etapie:

- postępowania przygotowawczego przed organami ścigania,
- postępowanie przedsądowego - polubownego,
- postępowania sądowego w pierwszej i drugiej instancji,
- kasacyjnego i wykonawczego.

Pomagamy sporządzać projekty umów dla klientów, opiniujemy umowy przed podpisaniem wyjaśniając poszczególne zawiłe zapisy, pomagamy dopasowywać treść umowy do oczekiwań klientów. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie sposobu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło oraz sposobu rozwiązywania umów z pracownikami. Reprezentujemy podmoty - pracodawców w sporach wynikajacych ze stosunku pracy (rozwiązanie umowy, o wynagrodzenia, urlopy, nadgodziny) oraz o odszkodowania za wypadki w czasie pracy oraz choroby zawodowe.

Adwokat Dukla

Obsługa prawna klientów indywidualnych

kancelaria prawna ropczyceKancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy klientów prywatnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, karnego, spadkowego. Do najczęściej realizowanych zleceń jakie otrzymujemy od klientów należą m.in sprawy o:

- uporczywe nękanie (stalking),
dział spadku, eksmisje,
odpowiedzialności za długi małżonka,
przemocy w rodzinie,
naruszenie dóbr osobistych,
odwołań od decyzji ZUS,
rozdzielności majątkowej,
- rozwód z orzeczenie o winie oraz za porozumieniem stron,
- unieważnienie testamentu,
- ustelenie kontaktów z dzieckiem,
- podwyższenie alimentów,
- o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeżeli jesteś zainteresowany spotkaniem zapraszamy do Kontaktu - zadzwoń do nas lub napisz. Podaj temat i przygotuj dokumenty a my zaproponujemy odpowiedni termin na spotkanie z Tobą.

Dobry Adwokat Dukla