Kancelaria Adwokacka
adw. Kinga Duduś

Odszkodowanie za Błędy Medyczne


Jeżeli w wyniku błędnej diagnozy lekarza, personelu medycznego, szpitala, przychodni, bądź innego podmiotu leczniczego doznałeś uszczerbku na zdrowiu, zostałeś narażony na utratę zdrowia lub życia – przysługuje Ci prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, renty od podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne.

  • zadośćuczynienie pieniężne przysługuje za doznaną krzywdę niematerialną – ból, cierpienie, poniżenie, inne cierpienia fizyczne i psychiczne,
  • odszkodowanie obejmuje wszelkiego rodzaju koszty wynikające z rozstroju zdrowia, w tym koszty konieczne dalszego leczenia, koszty zakupu leków oraz asortymentów medycznych, koszty związane ze zmniejszeniem zarobków, koszty opieki w tym sprawowanej przez osoby najbliższe, koszty dojazdów do szpitali itp.
  • renta natomiast przysługuje z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Dochodzenie odszkodowań za błędy lekarskie

Nasza kancelaria odszkodowawcza zajmuje się pomaganiem ofiarom błędów medycznych. Prowadzimy w imieniu naszych klientów m. in sprawy z zakresu:

    - niewłaściwej opieki medycznej,
    - niewłaściwie podanego leku,
    - odmowy udzielenia świadczenia medycznego,
    - niezdiagnozowanie nowotworów,
    - pozostawienie materiałów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych po operacji w organizmie pacjenta,
    - zakażenia szpitalnego,
    - pomylenia zakresu przeprowadzanego zabiegu,
    - uszczerbku doznanego w trakcie narodzin dziecka – porodu.

Swoich roszczeń możesz dochodzić bezpośrednio od podmiotu świadczącego usługi medyczne albo od jego ubezpieczyciela. Inną drogą jest sąd oraz Wojewódzka Komisja Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej i konsultacji bo chesz dowiedzieć się jakie są szanse powodzenia Twojej sprawy umów się z jednym z naszych adwokatów. Skorzystaj z zakłądki KONTAKT. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Przygotuj i dostarcza dokumentację medyczną w celu zapozniania się z Twoją sprawą. Prowadzimy sprawy naszych klientów w całej Polsce

Kancelaria Odszkodowawcza Rzeszów