Kto może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej?

odszkodowanie za wypadek  ze skutkiem śmiertelnymStrata bliskiej osoby  w wypadku samochodowym jest dla rodziny zmarłego niewyobrażalnym ciosem. Rodzina zmarłego niejednokrotnie w obliczu tragedii zapomina o przysługującym im prawie do dochodzenia odszkodowania z polisy OC  sprawcy wypadku drogowego. Bywa też, że ubezpieczyciele nie chętnie wypłacają przysługujące im odszkodowanie lub też  zaniżają ich wysokość. 

O rekompensatę finansową po śmierci bliskiej osoby na skutek wypadku drogowego, który nie jest sprawcą wypadku może ubiegać się rodzina zmarłego, do której ustawodawca zalicza: dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, wnuki, a także małżonków. Dodatkowo uwzględniani są również konkubenci oraz partnerzy związków homoseksualnych.

Jakiego rodzaju odszkodowań możemy się domagać po śmierci?

Poszkodowany będący osobą bliską zmarłego na skutek wypadku drogowego może ubiegać się o:

  • Zadośćuczynienie za cierpienie związane ze śmiercią bliskiej osoby;
  • Odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji materialnej;
  • Zwrot kosztów pogrzebu;    
  • Renta za śmierć uczestnika wypadku, jeśli był on jedynym lub głównym żywicielem rodziny;
  • Odszkodowanie związane ze stratami majątkowymi (np. uszkodzenie samochodu).

 

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby z OC sprawcy

Bliscy zmarłego uczestnika wypadku drogowego, którego nie jest sprawcą mogą dochodzić stosownego odszkodowania z polisy  OC sprawcy. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do ubezpieczyciela, który powinien zawierać między innymi informacje takie jak: stopień pokrewieństwa  poszkodowanego ze zmarłym oraz dowody na potwierdzenie więzi jaka łączyła poszkodowanego ze zmarłym.

Niekiedy ubezpieczyciele kwestionują winę sprawcy zdarzenia, wysokość roszczenia oraz jego zasadność. W takiej sytuacji niezbędne będzie dochodzenie roszczeń poszkodowanego na drodze postępowania sądowego. 

W sprawach dochodzenia odszkodowań pomoc adwokata może okazać się nieoceniona. Nasza Kancelaria zapewnia pełne wsparcie prawne podczas spraw związanych z uzyskaniem zadośćuczynienia lub odszkodowania. Nasi adwokaci świadczą pomoc w zakresie reprezentacji przy dochodzeniu roszczeń zarówno w postępowaniach sądowych jak i  przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata mów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów