OCP - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

dochodzenie odszkodowania z polisy ocFirmy, które zajmują się transportem drogowym obligatoryjnie muszą zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, tak jak każdy posiadacz samochodu. Jednakże przedsiębiorcy zajmujący się transportem zawodowo mogą skorzystać z dodatkowej ochrony w postaci ubezpieczenia OCP. Czym jest OCP – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, jaką ochronę zapewnia i czy warto je wykupić ?

Co to jest OCP ?

OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, który zawodowo zajmuje się transportem towarów. OCP zabezpiecza przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością ponoszoną przez niego w związku z zawartą umową przewozową.  Ma ono na celu  przede wszystkim ochronę ładunku w czasie transportu, który może z różnych przyczyn zostać utracony albo uszkodzony.

Podobnie jak polisę OC,  polisę OCP zawiera się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Warto pamiętać, iż jest to rodzaj dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia, a wśród tego rodzaju polis wyróżniamy  OCP dla transportu krajowego oraz OCP dla transportu międzynarodowego.

Zakres ochrony polis OCP może być zróżnicowany w zależności od ubezpieczyciela. Bowiem ubezpieczyciele biorą w nim pod uwagę zapisy prawa przewozowego (na terenie Polski), a także Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) w przypadku transportu zagranicznego.

Jaką ochronę zapewnia polisa przewoźnika?

Ubezpieczenie OCP ma na celu głownie ochronę przewoźnika przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub pożarem ładunku, a także opóźnieniem dostawy towarów. W zależności od ubezpieczyciela za dopłatą zakres polisy OCP można również rozszerzyć.

Na co zwrócić uwagę wykupując polisę OCP ?

Zanim zdecydujesz się na daną ofertę ubezpieczenia OCP, pamiętaj aby szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W szczególności zwróć uwagę na :

  • sumę gwarancyjną – czyli górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Ma ona duże znaczenie w zależności od rodzaju prowadzonej przez ciebie działalności transportowej,  oraz wartości przewożonego ładunku. Zwróć również uwagę aby cała suma gwarancyjna obejmowała jedno zdarzenie drogowe;
  • zasięg terytorialny obowiązywania OCP – czy jest  to OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, czy również w ruchu międzynarodowym;
  • wyłączenia odpowiedzialności – zwróć uwagę na to, w jakich przypadkach ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony. Jednymi z najczęściej spotykanych wyłączeń są: nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, współsprawstwo w zdarzeniu drogowym, jazda pod wpływem alkoholu, kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, zły stan techniczny pojazdu, nieprawidłowe zabezpieczenie towaru, postój na niestrzeżonym parkingu, rażące niedbalstwo oraz siła wyższa;
  • rozszerzenie zakresu odpowiedzialności na wykonawców – jeśli zamierzasz korzystać z  podwykonawcy, to standardowo ochrona OCP nie będzie obowiązywać. W takim przypadku warto zastanowić się nad  możliwością rozszerzenia ubezpieczenia.

Czy warto wykupić ubezpieczenie OCP ?

Zdecydowanie tak. Naszym klientom z branży transportowej zawsze doradzamy zawarcie polisy ubezpieczeniowej OCP, bowiem obowiązkowe ubezpieczenie OC niejednokrotnie jest niewystarczające. Mianowicie standardowe ubezpieczenie OC  chroni przedsiębiorcę jedynie przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone na drodze przez zatrudnionego  przez niego kierowcę. Natomiast nie zapewnia ochrony  w przypadku uszkodzenia czy kradzieży towaru . Dlatego też warto wykupić polisę OCP, zapewniającą pełną ochronę. Szczególne znaczenie ma to jeśli przewozimy towary o dużej wartości.

Dochodzenie odszkodowań z polisy OCP

Odszkodowanie  co do zasady powinno pokrywać całość szkody. Niestety część ubezpieczycieli zaniżania wysokość przyznawanych odszkodowań lub zupełnie odmawia przyjęcia swojej odpowiedzialności za dane zdarzenie powołując się na okoliczności wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Pamiętaj jednak, że każdy na prawo odwołania się od decyzji ubezpieczyciela i zgłoszenia żądania otrzymania dopłaty zarówno na etapie przedsądowym, jak i na skutek złożenia pozwu.

Odszkodowania z polisy OCP przewoźnika

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela przewoźnika

Jeśli masz problem z uzyskaniem odszkodowania z polisy OCP, ubezpieczyciel zaniżył twoje odszkodowanie lub odmówił wypłaty skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą prawną firm transportowych oraz dochodzeniem odszkodowań w tym z polisy OCP.

Dlatego jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie umów się na spotkanie z naszym adwokatem. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria Adwokacka Rzeszów