Jak uwoln ić się od komornika

Jak długo trwa egzekucja komornicza?

W tym miejscu warto wyjaśnić, iż komornik często znienawidzony przez dłużników alimentacyjnych jest tylko wykonawcą egzekucji. O tym, czy egzekucja ma być prowadzona, oraz jak długo decyduje  wierzyciel.

Jak uwolnić się od komornika, który co miesiąc ściąga alimenty?

jak uwolnić się od komornikaW pierwszej kolejności warto spróbować porozumieć się z drugim rodzicem. Ponieważ jeśli wierzyciel – drugi rodzic wykażę dobrą wolę może wycofać wniosek o egzekucję świadczenia alimentacyjnego. Warto pamiętać, iż komornik nie może tego zrobić za wierzyciela.

Kolejnym sposobem uwolnienia się od egzekucji komorniczej jest spłata wszystkich zaległości alimentacyjnych. Kolejno dłużnik  powinien dokonać wpłaty sześciokrotności miesięcznych alimentów na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Niestety jest do duża kwota, na którą nie każdy może jednorazowo uiścić, ale dzięki temu dłużnik uniknie w ten sposób ponoszenia comiesięcznych kosztów egzekucji. Należy pamiętać, iż równocześnie z wpłatą pieniędzy na konto, dłużnik powinien złożyć oświadczenie uprawniające komornika do podejmowania tej sumy, w razie popadnięcia w zwłokę.

Mówiąc o egzekucji świadczeń alimentacyjnych warto pamiętać, iż dla wszczęcia egzekucji komorniczej  nie ma znaczenia, czy dłużnik spóźnił się z alimentami tylko kilka dni, czy  też nie dopłacił zaledwie kilku złotych. Wierzyciel ma prawo wszcząć egzekucję każdej należnej mu kwoty.

Pomoc prawna w egzekucji elimentów

Pomoc Prawna Dłużnikom Alimentacyjnym

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z rozwodem, egzekucją alimentów, pomoc prawna dłużnikom alimentacyjnym, pomoc prawna w egzekucji alimentów lub potrzebujesz innej pomocy prawnej, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Zapewniamy pomoc prawną wierzycielom i dłużnikom alimentacyjnym na terenie Podkarpacia i Małopolski. Sprawdź również usługi adwokackie świadczone przez naszą kancelarię adwokacką.

Alimenty Adwokat Rzeszów