Jazda samochodem po spożyciu alkoholu

konsekwencja prawne jazdy po alkoholuZe względu na wciąż rosnące liczby zatrzymanych kierowców w stanie nietrzeźwości oraz niebezpieczeństwo jakie pijani kierowcy stanową na drogach publicznych ustawodawca wciąż zaostrza przepisy wobec osób wsiadających do samochodu po spożyciu alkoholu.  Aby skutecznie bronić się w tego rodzaju sprawach nie wystarczy znajomość przepisów prawa, bowiem pomoc adwokata może być nieoceniona.

Czy różni się jazda po alkoholu a stan nietrzeźwości?

Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia,  gdy zawartość alkoholu w organizmie kierowcy  wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem za jazdę po alkoholu o którym mowa w  art. 87 kodeksu wykroczeń.

Natomiast ze stanem nietrzeźwości będziemy mieć do czynienia w sytuacji gdy zawartość alkoholu w organizmie kierowcy wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Wówczas mamy do czynienia z przestępstwem, o którym mowa  art. 178a kodeksu karnego.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu

W przypadku jazdy po alkoholu, o której mówi artykuł 87 kodeksu wykroczeń, kara przewidziana przez ustawodawcę to kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych ponadto Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów.

Natomiast jeśli chodzi o  jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, o której mowa w art. 178a kodeksu karnego, kara przewidziana przez ustawodawcę to kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 178 a § 1 kk był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kiedy Policja może zatrzymać  prawo jazdy:
•    kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,
•    kierowca jest pod wpływem środka odurzającego (np. narkotyki, dopalacze, marihuana),
•    wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy;
•    kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
•    kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda po alkoholu - Adwokat

Konsekwencje prawne za jazdę po wypiciu alkoholu

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się prowadzeniem spraw karnych w tym w zakresie jazdy pod wpływem alkoholu, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie. Zapoznamy sięz materiałem dowodowym i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie całej sprawy. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat od spraw karnych Rzeszów