Kary za przekroczenie dopuszczalnej masy samochodu ciężarowego

kary za przekroczenie DMC autahttps://adwokatcwikdudus.pl/kontakt/Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) w pojeździe ciężarowym – jakie są konsekwencje dla kierowcy?

Praca kierowcy wymaga nie tylko dostarczenia ładunku z miejsca A do miejsca B, ale także przestrzegania innych obowiązków, a w tym aby kierowany pojazd nie miał przekroczonej dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) tego pojazdu. Dość często dochodzi do sytuacji, podczas których kierowcy samochodów ciężarowych przewożą towar ponad dopuszczalną masę całkowita pojazdu, wówczas na kierowcę nakładana jest kara pieniężna. Przeładownie samochodu ciężarowego stanowi ogromne zagrożenie w ruchu drogowym dla innych uczestników. Przy tym pamiętać należy, iż pojazdy ciężarowe o ładowności do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej nie podlegają pod ustawę o transporcie drogowym. Zatem jakie są konsekwencje dla kierowcy?

Kary dla kierowcy za przeciążenie samochodu ciężarowego

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 97 k.w. kierowanie pojazdem do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu jest obostrzone kara pieniężną w postaci mandatu karnego na kierującego w kwocie od 20,00 zł do 500,00 zł. Nie można pominąć, iż w art. 130a ust. 1 pkt 3. ustawy prawo o ruchu drogowym uregulowano, iż pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego. Dodatkowo, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, osoba kontrolująca ma prawo nie dopuścić pojazdu do ruchu do chwili ustania przyczyny zatrzymania, czyli „pozbycia” się ładunku w takim stopniu, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciężarowego (DMC) już nie będzie przekroczona.

Zarówno pierwsza jak i druga forma sankcji jest bardzo dotkliwa dla kierowcy, jednakże biorąc pod uwagę realia przeprowadzanych kontroli uciążliwe będzie rozładowanie przeładowanego samochodu ciężarowego do dopuszczalnej masy całkowitej a także zabezpieczenie towaru rozładowanego.

Ponadto wskazać należy, iż podczas kontroli drogowej może dojść do zatrzymania dokumentów pojazdu tj. dowodu rejestracyjnego w przypadku nieścisłości między danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym a rzeczywistością. Tak będzie, jeśli kontrolujący dokona zważenia pojazdu bez ładunku i wówczas okaże się, iż masa własna pojazdu zważonego na wagach pojazdu jest znacznie inna od tej wskazanej w dowodzie rejestracyjnym.

Obsługa prawna firm transportowych

Prowadzenie spraw przed ITD

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą prawną firm transportowych i prowadzeniem spraw z zakresu prawa transportowego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Prawo Transportowe Adwokat Rzeszów