Jazda z niezabezpieczonym ładunkiem przez kierowcę
i konsekwencje dla kierowcy?

konsekwencje prawne niezabezpieczonego ładunkuKto ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie ładunku w transporcie? Czy przewoźnik w związku z realizacją zlecenia przewozu ponosi odpowiedzialność za powierzony ładunek? Kiedy zaczyna się, a kiedy kończy się odpowiedzialność przewoźnika? Niby odpowiedź na powyższe pytania okazuje się oczywista, lecz czasami może budzić znaczne wątpliwości.

Realizując zlecenie przewozowe przewoźnik posiada wiedzę na temat przewożonego ładunku, dlatego powinien zachować szczegółową uwagę, gdyż jest to niezbędne do właściwego zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku.

Najczęściej informacje w tym zakresie przekazywane są w zleceniu przewozowym, dokumentach przewozowych lub bezpośrednio przy czynnościach ładunkowych udzielając wytycznych odnośnie mocowania ładunku w transporcie drogowym.

Kto dokonuje załadunku i rozładunku towaru, a kto
ponosi odpowiedzialność za te czynności?

Czynności ładunkowe w znacznej mierze należą do obowiązków nadawcy i odbiorcy towaru. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisu art. 43 ust. 1 prawo przewozowe z którego wynika, iż jeśli umowa przewozu lub przepis prawny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą do obowiązków nadawcy i odbiorcy. Zatem jeśli żaden z dokumentów przewozowych nie określa obowiązku przewoźnika w zakresie załadunku i rozładunku towaru, to nie jest on zobligowany do podejmowania takich czynności. Jednakże w przypadku wystąpienie w tym zakresie wątpliwości powinien zgłosić taką uwagę odpowiedniej osobie. Inaczej będzie w sytuacji, gdy z umowy przewozu lub dokumentów przewozowych wynika, iż czynności załadunku i rozładunku należą do przewoźnika, bowiem odpowiedzialność przewoźnika za towar rozpoczyna się już od momentu przekazania towaru do załadunku aż do chwili rozładowania ładunku.

Jednakże nie można pominąć, iż przewoźnik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie rozmieszczenia ładunku na naczepie. Ma to kluczowe znaczenie, bowiem w trakcie przewozu może dojść do przesunięcia i uszkodzenia towaru czy też środka transportu.

Czy przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności
w wyniku nieprawidłowego załadowania towaru?

Odpowiedź na pytanie znajdziemy w treści art. 17 Konwencji CMR, zgodnie z którym przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała wskutek manipulowania, ładowania, rozmieszczenia, wyładowania towaru przez nadawcę, odbiorcę lub osoby działające na ich rachunek.

Na kim spoczywa odpowiedzialność
za ładunek podczas transportu?

Oczywistym jest, iż odpowiedzialność za ładunek w trakcie przewozu spoczywa na przewoźniku. Podczas czynności załadunkowych powinien sprawdzić stan towaru przekazanego do przewozu, jego zabezpieczanie i rozmieszczenie a także przy rozładunku czy nie doszło do jego uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ładunku odpowiedzialność jest na przewoźniku.

Klienci zgłaszają nam, iż coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których dochodzi do uszkodzenia ładunku w trakcie czynności załadunkowych i rozładunkowych. Osoby dokonujące tych czynności unikają odpowiedzialności wyłącznie po to, aby uniknąć zapłaty należności.

Obsługa prawna firm transportowych Rzeszów

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą prawną firm transportowych i prowadzeniem spraw z zakresu prawa transportowego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria Transportowa Rzeszów