Czy może dojść do rozwiązania umowy o pracę / umowy zlecenie?

Na przestrzeni ostatnich dni zagrożenia związane z szerzeniem się koronowirusa powodują, iż przed nami stawiane są zarówno nowe wyzwania jak i ograniczenia. Wprowadzane rozwiązania mają miejsce również w relacjach łączących pracodawcę i pracownika. Okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 odnoszą się nie tylko do obowiązku zapewnienia z strony pracodawcy ochrony zdrowia i życia pracowników, ale również zapewnienia miejsca pracy. Niemniej jednak z uwagi rozpowszechnianie się wirusa dochodzi coraz częściej do pogorszenia sytuacji finansowej prowadzonej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem? Czy można w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę zlecenie?

Umowy o pracę na czas określony a umowy o pracę na czas nieokreślony

koronawirus a rozwiązanie umowy o pracęPowołując się na złą kondycję finansową firmy w związku z pandemią koronawirusa w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony pracodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Należy pamiętać, iż przy rozwiązaniu niniejszej umowy nie jest wymagane wskazanie przyczyn wypowiedzenia, lecz jedynie zachowanie okresu wypowiedzenia.

Z kolei jak wygląda sytuacja w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. I w tym przypadku pracodawca ma możliwość zlikwidowania stanowisk pracy uzasadniając to zmniejszeniem liczby zatrudnienia ze względu na ujemne skutki pandemii koronawirusa polegające na znacznym zmniejszeniu przychodów firmy. Również w celu ratowania prowadzonej firmy mogą być podejmowane działania skierowane nie tylko do 1 pracownika, lecz do wielu pracowników poprzez zwolnienia grupowe.

Likwidacja miejsc pracy

W sytuacji likwidacji stanowiska pracy jednego z wielu tożsamych stanowisk należy przestrzegać wymogów formalnych tyczących się kryteriów doboru pracownika do zwolnienia. Kryteria doboru pracowników do zwolnienia muszą zostać odpowiednio wybrane i należą do niech m.in. wysokości zarobków (kryterium takie jest jak najbardziej dopuszczalne w sytuacji, w której zmniejszenie stanu zatrudnienia ma podłoże ekonomiczne w postaci trudności finansowych - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt I PK 115/12); poziom kwalifikacji zawodowych, staż pracy oraz stosunek do obowiązków pracowniczych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie o sygn. akt I PK 97/04); sytuacja osobista i rodzinna pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 1981 r. w sprawie o sygn. akt I PRN 1/81); wykształcenie pracownika, predyspozycje do zajmowania określonego stanowiska (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie o sygn. akt I PKN 715/00). Nie można pominąć, iż możliwość przeprowadzenia zwolnień grupowych jest dopuszczalna u pracodawców zatrudniających powyżej 20 osób. W przypadku firmy zatrudniającej mniejszą liczbę osób będzie istniała możliwość przeprowadzenia likwidacji poszczególnych stanowisk pracy.

Porozumienie stron przy rozwiązaniu umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ma swoje plusy i minusy. Niemniej jednak biorąc pod uwagę zagrożenie związane z koronawirusem trudno przyjąć, iż pracownik będzie posiadał propozycję pracy u innego przedsiębiorcy, bądź rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w trybie dyscyplinarnym. W sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron pracownik traci znaczne przywileje między innymi nie będzie mógł skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych, a także może utracić pracę w okresie wypowiedzenia, ekwiwalent za urlop czy też odprawę.
Wypowiedzenia umowy z winy pracodawcy a uprawnienia pracownika.

Bez względu na łączącą strony umowę o pracę, pracownik ma prawo do wypłaty wynagrodzenia za już wykonaną pracę a także ewentualnie za okres wypowiedzenia. Z kolei w przypadku zwolnień grupowych jak i w sytuacji zwolnień indywidualnych w firmach zatrudniających powyżej 20 osób, pracownik ma prawo do odprawy pieniężnej, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy. Jednakże w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 20 osób wtedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Umowa zlecenie a epidemia koronawirusa

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, którą można traktować jako ważną przyczynę wypowiedzenia umowy, zleceniodawca może rozwiązać umowę zlecenie, jeśli powyższa sytuacja ma wpływ na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Zgodnie z treścią art. 746 k.c. można wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym czasie w trybie natychmiastowym, przy czym istnieje konieczność zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonaną już pracę. 

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie epidemii

Ochrona pracownika przed zwolnieniem

Jeżeli jesteś zainteresowany powyższym tematem i borykasz się z podobnym problemem zespół naszej Kancelarii postara się Ci pomóc i znajdzie rozwiązanie najbardziej korzystne dla twojej firmy. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasze usługi adwokackie.

Adwokat Prawo Pracy Rzeszów