Czym są dobra osobiste?

kancelaria adwokacka w rzeszowieNaruszenie dóbr osobistych w Internecie to coraz częstsze zjawisko. W wirtualnej  rzeczywistości z jednej strony każdy z nas posiada zagwarantowana prawem wolność słowa, lecz warto pamiętać, iż granicą dla wolności naszych wypowiedzi w Internecie jest prywatność, dobre imię czy wizerunek innego człowieka.  W związku z coraz częstszym naruszaniem dóbr osobistych poniżej przedstawiamy co możemy zrobić w takim własnie przypadku.

Kodeks cywilny nie zawiera definicji dóbr osobistych, lecz ogranicza się do stwierdzenia, że dobrami osobistymi człowieka są w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Godność człowieka, również w rozważanym aspekcie, jest dobrem chronionym nie tylko w ustawie, ale przede wszystkim w Konstytucji, a także w stanowiących część krajowego porządku prawnego umowach międzynarodowych. Należy pamiętać, iż w/w katalog dóbr osobistych nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza iż nie jest to wyczerpujące wyliczenie. Nie ma przeszkód, żeby danym stanie faktycznym wartość, która nie została wspomniana powyżej również uznać za dobro osobiste.

Jak wskazuje praktyka i orzecznictwo Sądów w tym aspekcie najczęstszym przedmiotem spraw o ochronę dóbr osobistych są: cześć, godność, dobre imię, wizerunek, zdrowie, sfery życia psychicznego, życie rodzinne, życie prywatne, w tym intymne, i kult zmarłych, poczucie przynależności do określonej płci oraz emocjonalna więź rodzinna między osobami najbliższymi, spowodowanie śmierci osoby najbliższej przez osobę trzecią.

Naruszenia dóbr osobistych w Internecie

W przypadku bezprawnego naruszenia dóbr osobistych poprzez umieszczenie wpisu, komentarza na stronach/portalach internetowych czy forach,  możemy wytoczyć niniejszą sprawę na drogę postępowania sądowego w procesie cywilnym. W pozwie kierowanym do Sądu możemy domagać się następujących rzeczy, a to:

- Usunięcia zamieszczonego w Internecie wpisu/komentarza przez jego autora, w określonym terminie, naruszającego nasze dobra osobiste;

- Zamieszczenia w Internecie przeprosin (np. na portalu/stronie na której doszło do naruszenia naszych dóbr osobistych) o określonej przez nas treści;

- Zaprzestana w przyszłości publikowania w Internecie wpisów/komentarzy naruszających nasze dobra osobiste);

- Zasądzenia na naszą rzecz zadośćuczynienia w określonej kwocie;

- Zasądzenie określonej kwoty na wskazany przez nas cel społeczny.

Opłaty związane z wniesieniem pozwu o naruszenie dóbr osobistych

Warto pamiętać, iż postępowanie cywilne jest postępowaniem odpłatnym. Mimo, iż sami jesteśmy ofiarą składając pozew o naruszenie dóbr osobistych koniecznym jest uiszczenie opłaty sądowej. Opłata sądowa  w sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych jest stała, w kwocie 600 zł. Jeśli jednak oprócz roszczeń niemajątkowych (np. usunięcia wpisu w Internecie czy opublikowania przeprosin), składasz również wniosek o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, dodatkowo musisz zapłacić 5 % od kwoty takiego roszczenia. Warto pamiętać, iż w przypadku wygranej sprawy pozwany ma obowiązek zwrócić nam – powodowi w/w kwoty w całości.

Na czym polega bezprawne naruszenie dóbr osobistych?

Zgodnie z regułami obowiązującymi w polskiej procedurze cywilnej w sprawie o naruszenie dóbr osobistych na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia, że pozwany naruszył jego dobra osobiste, a na pozwanym ciąży obowiązek udowodnienia, że jego działanie naruszające dobra osobiste powoda nie było bezprawne. Przesłankami opisanej odpowiedzialności są: istnienie dobra osobistego, jego naruszenie oraz bezprawność działania sprawcy naruszenia. Spełnienie dwóch pierwszych przesłanek wykazać musi powód -  poszkodowany. W jego interesie jest konieczność określenia w jakich swoich odczuciach dobra osobiste zostały dotknięty zachowaniem się pozwanego - sprawcy, oraz na czym polega naruszenie tej jego sfery przeżyć, a także okoliczności te udowodnić. Dopiero udowodnienie tych okoliczności niesie ze sobą domniemanie, że naruszenie to jest bezprawne. W takiej sytuacji ciężar wykazania, że naruszenie nie było bezprawne przechodzi na sprawcę naruszenia.

Nasza Kancelaria Prawna w Rzeszowie posiada doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych oraz spółek w sporach sądowych o naruszenie dóbr osobistych, wizerunku oraz dobrego imienia. Nasi prawnicy prowadzą sprawy zarówno w zakresie postępowania cywilnego, jak i karnego o zniesławienie.

 

Naruszenie Dóbr Osobistych

Ochrona dobrego imienia i wizerunku

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z naruszeniem dóbr osobistych w Internecie oraz jak ukarać sprawcę naruszenia Twoich dóbr osobistych, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum. Rzeszowa. W zakresie naruszenia dóbr osobistych obsługujemy klientów indywidualnych z całego Podkarpacia i Małopolski.

Ochrona, Nruszenie Dóbr Osobistych Adwokat Rzeszów