Czym jest stalking?

stalking uporczywe nękanieCoraz więcej  osób w ostatnich latach staje się ofiarą  uporczywego nękania czyli stalkingu zarówno ze strony osób najbliższych, jak i osób trzecich. W konsekwencji czego  skarżą się, iż sprawca swoim zachowaniem wzbudza w nich poczucie zagrożenia lub istotne narusza ich prywatność. O tym czym jest stalking i jak się przed nim bronić przeczytasz poniżej. 

Stalking, a dokładnie mówiąc – przestępstwo stalkingu – może być popełnione na dwa sposoby. Poprzez uporczywe nękanie innej osobę (art. 190a §1 kodeksu karnego) lub poprzez podszywanie się pod nią (art. 190a §2 kodeksu karnego). Powyższy  przepis chroni szeroko rozumianą wolność człowieka  (np. od niechcianego towarzystwa innej osoby, od strachu, od nagabywania, do zachowania swojej prywatności). Ochronie podlega również zdrowie człowieka zarówno to psychiczne, jak i fizyczne  oraz jego nietykalność. Kodeks karny nie definiuje pojęcia „nękania”, zachowania, które kwalifikują się jako nękanie mogą być różne np. : dokuczanie, nachodzenie, wysyłanie listów czy dzwonienie.

Coraz częstszym problemem staje się stalking w Internecie. Prześladowcy wykorzystują Internet czując się anonimowi i bezkarni do uprzykrzania życia swoim ofiarom. Ten rodzaj nękania może polega np. na wysyłaniu ciągłych wiadomości z groźbami czy tez zakładaniu fikcyjnych kont i podszywaniu się pod swoje ofiary.

Podszywanie się pod kogoś (przywłaszczenie tożsamości)

Osobnym typem czynu zabronionego z art. 190a §2 kodeksu karnego jest przestępstwo polegające na przywłaszczeniu cudzej tożsamości. Przyczyną wprowadzenia tego odrębnego typu było to, że bardzo często przejawem stalkingu jest tworzenie fikcyjnych kont na portalach społecznościowych, zamieszczanie czyichś zdjęć czy też dokonywanie zamówień na nieswoje dane osobowe. Niezwykle ważne jest aby doszło do popełnienia czynu kradzieży cudzej tożsamości muszą jednocześnie wystąpić dwa znamiona: podszywanie się pod kogoś oraz wykorzystanie w tym czyjegoś wizerunku lub danych osobowych. Ponadto sprawca musi działać w celu wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej. 

Jaka kara grozi za stalking?

Typ podstawowy stalkingu, a także  czyn przywłaszczenia tożsamości zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast pokrzywdzony w następstwie popełnienia wskazanego czynu targnie się na własne życie, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Warto przy tym wspomnieć, że jedynie typ kwalifikowany omawianych przestępstw jest ścigany z oskarżenia publicznego. W przypadku typów podstawowych konieczne jest złożenie wniosku o ściganie przez pokrzywdzonego.

Jak i gdzie zgłosić uporczywe nękanie?

Uporczywe nękanie należy zgłosić do organów postępowania przygotowawczego, którym są Policja lub Prokuratura.  Jeśli masz wątpliwości, czy zachowanie oprawcy wypełnia znamiona czynu zabronionego wcześniej możesz skontaktować się z adwokatem, który nie tylko przeanalizuje stan faktyczny ale pomoże ci dochodzić swoich praw w postępowaniu karnym. 

Uporczywe nękanie Rzeszów

Stalking Rzeszów

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat Prawo karne Rzeszów