obrona sprawcy wypadku drogowegoObrona w sprawcy wypadku drogowego - Doświadczony adwokat posiadający odpowiednie podejście do spraw karnych, niejednokrotnie okazuje się bezcennym wsparciem dla swojego klienta podejrzanego lub oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego tj. o czyn z art. 177 k.k.

Obrona oskarżonych o spowodowanie wypadku drogowego

Rola obrońcy sprawy wypadku drogowego?

Pomoc adwokata  w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego może okazać się nieoceniona, a tym bardziej wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Adwokat z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i podejściem w sprawach karnych pomoże :

  • Przeanalizować sprawę i zebrany materiał dowodowy;
  • Obrać właściwą strategię procesową;
  • Ograniczyć  oskarżonemu i jego rodzinie niepotrzebnych nerwów i stresu;
  • Przygotować wnioski dowodowe;
  • Zminimalizować ewentualną dolegliwość karną w postaci np. wynegocjowania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze;
  • Złożyć stosowne środki zaskarżenia w przypadku wydania  niekorzystnych postanowień czy zarządzeń dla oskarżonego;
  • Realizować fundamentalne prawa oskarżonego jakimi są prawo do obrony i domniemanie niewinności.

Kiedy skontaktować się z adwokatem?

W sprawach o spowodowanie wypadku drogowego najlepiej skontaktować się z wybranym adwokatem od razu po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie jako osoba podejrzana, w wypadku gdy otrzymamy informacje o tym, że przeciwko nam może zostać wszczęte postępowanie lub kiedy zostaniemy zatrzymani. Umożliwi to nie tylko uniknięcia błędów ale umożliwi  przygotowanie właściwej taktyki procesowej i zaoszczędzi stresu podejrzanemu.

Obrona podejrzanych o wypadek drogowy w postępowaniu przygotowawczym

Praca obrońcy w postępowaniu przygotowawczym o czyn a art. 177 k.k. obejmuje analizę sprawy, przygotowanie linii obrony, czynne uczestnictwo w czynnościach procesowych śledztwa lub dochodzenia, takich jak: przesłuchania świadków, przesłuchaniach biegłych, obecność w trakcie oględzin miejsca zdarzenia itp. Ponadto pomoc obrońcy jest szczególnie ważna  w sprawach, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obrona oskarżonych o wypadek drogowy w postępowaniu sądowym

Obrońca - adwokat w toku postępowania sądowego reprezentuje oskarżonego na rozprawach i posiedzeniach. Obrońca bierze czynny udział w przesłuchaniu świadków, weryfikuje zebrany materiał dowodowy i w razie potrzeby składa stosowne wnioski dowodowe.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących wypadków drogowych skontaktuj się z obrońcą - prawnikiem z naszej Kancelarii Adwokackiej. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat Rzeszów