Obrona w sprawach o czyn z art. 278 k.k.

obrona w sprawach o kradzieżDoświadczony adwokat, obrońca posiadający odpowiednie podejście do spraw karnych i procesie karnym, niejednokrotnie okazuje się bezcennym wsparciem dla swojego klienta podejrzanego lub oskarżonego o przestępstwo  kradzieży.

Rola adwokata w sprawach o czyn z art. 278 k.k.

Pomoc adwokata w sprawach karnych może okazać się nieoceniona. Adwokat z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i podejściem w sprawach karnych pomoże :

  • Przeanalizować sprawę i zebrany materiał dowodowy;
  • Obrać właściwą strategię procesową;
  • Ograniczyć  oskarżonemu i jego rodzinie niepotrzebnych nerwów i stresu;
  • Przygotować wnioski dowodowe;
  • Zminimalizować ewentualną dolegliwość karną w postaci np. wynegocjowania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze;
  • Złożyć stosowne środki zaskarżenia w przypadku wydania  niekorzystnych postanowień czy zarządzeń dla oskarżonego ;
  • Realizować fundamentalne prawa oskarżonego jakimi są prawo do obrony i domniemanie niewinności.

Kiedy skontaktować się z adwokatem? Jak wybrac obrońcę do procesu karnego?

W sprawach o  kradzież, o których mowa w art. 278 k.k. najlepiej skontaktować się z wybranym adwokatem od razu po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie jako osoba podejrzana, w wypadku gdy otrzymamy informacje o tym, że przeciwko nam może zostać wszczęte postępowanie lub kiedy zostaniemy zatrzymani. Umożliwi to nie tylko uniknięcia błędów ale umożliwi przygotowanie właściwej taktyki procesowej i zaoszczędzi stresu podejrzanemu.

Obrona w postępowaniu przygotowawczym

Praca obrońcy w postępowaniu przygotowawczym o czyn a art. 278 k.k. obejmuje analizę sprawy, przygotowanie linii obrony, czynne uczestnictwo w czynnościach procesowych śledztwa lub dochodzenia, takich jak: przesłuchania świadków. Ponadto pomoc obrońcy jest szczególnie ważna  w sprawach, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obrona w postępowaniu sądowym

Obrońca w toku postępowania sądowego reprezentuje oskarżonego na rozprawach i posiedzeniach. Obrońca bierze czynny udział w przesłuchaniu świadków, weryfikuje zebrany materiał dowodowy i w razie potrzeby składa stosowne wnioski dowodowe.

Adwokat od trudnych spraw karnych Rzeszów

Adwokat Rzeszów

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką w Rzeszowie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat od Spraw Karnych Rzeszów