Obrona w sprawach o pornografię

przestępstwo pornografiiDoświadczony, dobry adwokat posiadający odpowiednie podejście do spraw karnych, niejednokrotnie okazuje się bezcennym wsparciem dla swojego klienta podejrzanego lub oskarżonego o przestępstwo prezentowania treści pornograficznych tj. 202 k.k.

Rola adwokata w sprawach o czyn z art. 202 k.k.

Pomoc adwokata - obrońcy w sprawach karnych może okazać się nieoceniona. Adwokat z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i podejściem w sprawach karnych pomoże :

  • Przeanalizować sprawę i zebrany materiał dowodowy;
  • Obrać właściwą strategię procesową;
  • Ograniczyć  oskarżonemu i jego rodzinie niepotrzebnych nerwów i stresu;
  • Przygotować wnioski dowodowe;
  • Zminimalizować ewentualną dolegliwość karną w postaci np. wynegocjowania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze;
  • Złożyć stosowne środki zaskarżenia w przypadku wydania niekorzystnych postanowień czy zarządzeń dla oskarżonego ;
  • Realizować fundamentalne prawa oskarżonego jakimi są prawo do obrony i domniemanie niewinności.

Kiedy skontaktować się z adwokatem o czyn z art 202 k.k.

W sprawach o prezentowanie treści pornograficznych, o których mowa w art. 202 k.k. najlepiej skontaktować się z wybranym adwokatem od razu po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie jako osoba podejrzana, w wypadku gdy otrzymamy informacje o tym, że przeciwko nam może zostać wszczęte postępowanie lub kiedy zostaniemy zatrzymani. Umożliwi to nie tylko uniknięcia błędów ale umożliwi  przygotowanie właściwej taktyki procesowej i zaoszczędzi stresu podejrzanemu.

Obrona w postępowaniu przygotowawczym o czyn z art 202 k.k.

Praca obrońcy w postępowaniu przygotowawczym o czyn a art. 202 k.k. obejmuje analizę sprawy, przygotowanie linii obrony, czynne uczestnictwo w czynnościach procesowych śledztwa lub dochodzenia, takich jak: przesłuchania świadków, przesłuchaniach biegłych itp. Ponadto pomoc obrońcy jest szczególnie ważna w sprawach, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obrona w postępowaniu sądowym o czyn z art 202 k.k.

Obrońca w toku postępowania sądowego reprezentuje oskarżonego na rozprawach i posiedzeniach. Obrońca bierze czynny udział w przesłuchaniu świadków, weryfikuje zebrany materiał dowodowy i w razie potrzeby składa stosowne wnioski dowodowe.

Przestępstwo pornografii adwokat

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat od Prawa Karnego Rzeszów