Obrona w sprawach karnych

stalking uporczywe nękanieDoświadczony adwokat posiadający odpowiednie podejście do spraw karnych, niejednokrotnie okazuje się bezcennym wsparciem dla swojego klienta. Dowiedz się jaka jest rola adwokata w sprawach karnych, kiedy należy skontaktować się z adwokatem oraz jakiego rodzaju sprawy karne prowadzi nasza Kancelaria.

Po co mi adwokat w sprawie karnej?

Pomoc adwokata w sprawach karnych  może okazać się nieoceniona. Adwokat z odpowiednim doświadczeniem zawodowym i podejściem w sprawach karnych pomoże :

  • Przeanalizować sprawę i zebrany materiał dowodowy;
  • Obrać właściwą strategię procesową;
  • Ograniczyć  oskarżonemu i jego rodzinie niepotrzebnych nerwów i stresu;
  • Przygotować wnioski dowodowe;
  • Zminimalizować ewentualną dolegliwość karną w postaci np. wynegocjowania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze;
  • Złożyć stosowne środki zaskarżenia w przypadku wydania  niekorzystnych postanowień czy zarządzeń dla oskarżonego ;
  • Realizować fundamentalne prawa oskarżonego jakimi są prawo do obrony i domniemanie niewinności.

 

Kiedy skontaktować się z adwokatem?

Najlepiej skontaktować się z wybranym adwokatem od razu po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie jako osoba podejrzana, w wypadku gdy otrzymamy informacje o tym, że przeciwko nam może zostać wszczęte postępowanie lub kiedy zostaniemy zatrzymani. Umożliwi to nie tylko uniknięcia błędów ale umożliwi  przygotowanie właściwej taktyki procesowej  i zaoszczędzi stresu podejrzanemu.

Obrona w postępowaniu przygotowawczym

Praca obrońcy w postępowaniu przygotowawczym obejmuje analizę sprawy, przygotowanie linii obrony, czynne uczestnictwo w czynnościach procesowych śledztwa lub dochodzenia, takich jak: przesłuchania świadków, oględzinach, przesłuchaniach biegłych. Ponadto pomoc obrońcy jest szczególnie ważna  w sprawach, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obrona w postępowaniu sądowym

Obrońca w toku postępowania sądowego reprezentuje oskarżonego na rozprawach i posiedzeniach. Obrońca bierze czynny udział w przesłuchaniu świadków, weryfikuje zebrany materiał dowodowy i w razie potrzeby składa stosowne wnioski dowodowe.

Sporządzenie apelacji  w sprawach karnych

Obrońca w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd I instancji  w imieniu oskarżonego może wnieść apelację.  Natomiast  przypadku korzystnych wyroków sądów pierwszej instancji przygotować odpowiedzi na środki zaskarżenia sporządzone i wnoszone przez oskarżycieli.

Sprawy karne jakimi zajmuje się nasza kancelaria adwokacka

Prowadzimy sprawy karne związane z przestępstwami przeciwko zdrowiu i życiu takich jak bójka i pobicie, czy narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, takich jak spowodowanie niebezpieczeństwa niebezpiecznych zdarzeń, katastrofy, wypadku komunikacyjnego, czy prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Występujemy jako obrońcy w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży i wymuszenia rozbójniczego, przywłaszczenia, zabrania pojazdu, a także oszustwa i oszustwa komputerowego.

Posiadamy również doświadczenie w obronie w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Prowadzimy sprawy o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym przestępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu i uczestniczenia w obrocie środkami odurzającymi, a także ich posiadania.

Obrona w sprawach Karnych

Jeśli chesz wiedzieć więcej sprawdź zakres naszych usług lub skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Adwokat od Spraw Karnych Rzeszów