Odpowiedź na pozew o rozwodowy

odpowiedź o pozew rozwodowyOtrzymanie pozwu o rozwód dla większości osób jest zaskoczeniem, dlatego też po jej otrzymaniu nie każdy wie jakie kroki powinien podjąć. Do pozwu Sąd dołącza również pouczenie o możliwości wniesienia odpowiedzi na pozew o rozwód, wtedy wiele osób zastanawia się czy warto w ogóle złożyć taką odpowiedź, skoro na rozprawie będzie miał możliwość zgłoszenia swojego stanowiska. Wszelkie wątpliwości w zakresie czym jest odpowiedź na pozew rozwodowy i czy warto ją wnieść wyjaśniamy poniżej.

Jak napisać odpowiedz na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy – co to takiego?

Odpowiedź na pozew rozwodowy jest pismem procesowym pozwalającym stronie pozwanej w sprawie o rozwód ustosunkować się do wniosków powoda, przedstawić swoje żądania oraz dowody. To właśnie w odpowiedzi na pozew rozwodowy możemy wypowiedzieć się czy zgadzamy się na rozwód? Czy żądamy orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie czy też będziemy wnosić o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka. Ponadto, możemy wypowiedzieć się w pozostałych kwestiach co do żądań powoda dotyczących sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania i kosztów procesowych. W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany może również zawrzeć również inne wnioski, na przykład o zabezpieczenie alimentów lub zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków. 

Dlaczego warto składać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Złożenie odpowiedzi na pozew w sprawie o rozwód nie jest obowiązkowe, jednak złożenie takiej odpowiedzi jest zawsze w interesie strony ją składającej. W przeciwnym razie Sąd uzna wszystkie twierdzenia powoda za prawdziwe. Dlatego też niewątpliwie zawsze warto złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy, bowiem umożliwia ona zajęcie stanowiska w sprawie oraz daje możliwość pisemnego ustosunkowania się do twierdzeń zawartych w pozwie oraz przedłożenia dowodów.

Gdzie złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew rozwodowy powinna być złożona w dwóch egzemplarzach na biurze podawczym Sądu Okręgowego w którym toczy się przedmiotowe postępowanie lub wysłana listem poleconym w terminie zakreślonym przez Sąd.  

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, zatem do jej niezbędnych elementów należą:

  • oznaczenie sądu, do którego pismo zostaje skierowane i sygnaturę akt sprawy,
  • imię i nazwisko powoda i strony pozwanej,
  •  oznaczenie rodzaju pisma,
  • osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  •  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  •  wymienienie załączników.

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z postępowaniem w sprawach o rozwód, skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Nasza kancelaria adwokacka w Rzeszowie zajmuje się i prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.