Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, podczas których dochodzi do opóźnień w połączeniach samolotowych jak również do odwołania lotów. Kupując bilet zawierasz umowę, na podstawie której linie lotnicze zobowiązują się dostarczyć Ciebie jako pasażera do punktu, które określane jest jako miejsce docelowe. W przypadku kiedy przewoźnik nie wywiązuje się z przedmiotowej umowy, powinien Tobie to wynagrodzić poprzez wypłatę odszkodowania.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za lot

zadośćuczynienie za opóźniony lotW sytuacji kiedy linia lotnicza odwołała lot nie jesteś skazany na dobrą wolę przewoźnika, lecz posiadasz swoje prawa, które zostały uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2014 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Z regulacji w/w rozporządzenia mogą skorzystać nie tylko pasażerowie lotów wykonywanych na terenie Unii Europejskiej, ale również pasażerowie, których loty zaczynają się albo kończą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, i przyjęte rozwiązania są jednakowe dla wszystkich przewoźników.

Po pierwsze, jeśli Twój lot został odwołany, przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Ci:

  • w sytuacji gdy decyduje się odstąpić od umowy - zwrot całego kosztu biletu w terminie 7 dni;
  • w sytuacji dostępności wolnych miejsc za pośrednictwem innej linii lotniczej albo innym środkiem transportu – zmienić plan podróży poprzez alternatywny lot w najszybciej możliwym terminie albo w terminie dogodnym dla Ciebie.

W takich przypadkach według tabel stosowanych przez przewoźników przysługuje odszkodowanie:

  • 250 EUR w przypadku lotów do 1500 km;
  • 400 EUR w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km;
  • 600 EUR w przypadku, gdy lot miał się odbyć na dystansie większym niż 3500 km.

Po drugie, jeśli Twój lot opóźnił się co najmniej dwie godziny, przysługują Ci:

  • bezpłatne posiłki i napoje (ich ilość powinna być odpowiednia do czasu oczekiwania na lot);
  • zakwaterowanie w hotelu oraz transport miedzy miejscem zakwaterowania a lotniskiem (wówczas gdy na spodziewany czas alternatywnego lotu oczekujesz co najmniej dobę), w przypadku gdy przewoźnik nie zapewni noclegu w hotelu wtedy samemu należy coś znaleźć zaś następnie należy domagać się zwrotu poniesionych kosztów;
  • możliwości komunikowania się (możliwość dwóch połączeń telefonicznych z wybranymi osobami, wysłania dwóch maili, wykonania dwóch faksów);
  • otrzymanie dokładnych informacji odnośnie bieżącej sytuacji, oraz o przysługujących prawach i procedurach.

O ile linie lotnicze obowiązane są spełnić w/w obowiązki, lepiej zachować wszystkie poniesione wydatki m.in. rachunki za jedzenie i napoje, hotel czy też transport, aby później dołączyć je do reklamacji. Poniesione wydatki będą stanowić dowód do ubiegania się od przewoźnika o zwrot poniesionych kosztów.

Jak Uzyskać Odszkodowanie za Odwołany Lot

Ponadto w przypadku, jeśli przewoźnik ignoruje potrzeby podróżnych należy udokumentować takie zachowanie korespondencją mailową.

Jeżeli Twój lot będzie opóźniał się więcej niż pięć godzin, przysługuje Ci prawo rezygnacji z umowy oraz żądanie zwrotu biletu a także zapewnienie najszybszego powrotu.

Po trzecie, jeśli w czasie podróży, po wylądowaniu w miejscu docelowy stwierdzimy uszkodzenie bagażu bądź zaginięcie bagażu, wtedy należy udać się do obsługi naziemnej i zgłosić reklamację, w której należy udokumentować uszkodzenia i inne nieprawidłowości. W sytuacji uszkodzenia bagażu albo gdy wystąpiło zagubienie albo opóźnienie w jego dostarczeniu masz prawo do odszkodowania w wysokości do 1220 Euro. Linie lotnicze są jednak zwolnione z odpowiedzialności, jeśli podjęły wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec szkodom lub gdy nie miały możliwości podjęcia takich kroków. Nie można pominąć, iż w przypadku uszkodzenia bagażu należy złożyć skargę u przewoźnika w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania bagażu oraz przedstawić odpowiednie dokumenty. Po stwierdzeniu zniszczenia bagażu musisz zgłosić się do biura obsługi w hali przylotów i na lotnisku wypełnić formularz nieprawidłowości bagażowej – reklamacje oraz formularz nieprawidłowości bagażowej (PIR).

Odszkodowanie za Odwołany Lot

Odszkodowania za Zagubiony, Uszkodzony Bagaż

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania z nim skontaktuj się z naszą kancelarią prawną w Rzeszowie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce kontakt.

Kancelaria Prawna Rzeszów