Kto odpowiada za wypadek
na nieodśnieżonym chodniku czy parkingu?

Za usunięcie śniegu, lodu czy błota na chodniku odpowiada właściciel nieruchomości bezpośrednio przylegającej do chodnika. W przypadku domów wielorodzinnych odpowiedzialność spoczywa na wszystkich mieszkańcach, ale najczęściej ponosi ją zarządca spółdzielni. Jeśli między nieruchomością a chodnikiem mamy pas zieleni, gdy na chodniku są płatne miejsca parkingowe lub przy nieruchomości znajduje się przystanek – za odśnieżenie terenu odpowiada gmina. W przypadku biurowców odpowiada za to ich zarządca lub wynajęta przez niego firma. Dla drogi gminnej będzie to wójt lub burmistrz, a dla dróg krajowych i autostrad – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

kancelaria adwokacka w rzeszowieZobowiązana do utrzymania parkingu w należytym stanie jest jego właściciel lub zarządca. Zawodowy charakter działalności właściciela związany z prowadzeniem parkingu wskazuje na to, iż zgodnie z art. 355 § 2 KC jej należytą staranność należy oceniać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie staranność ta powinna być podwyższona, wyższa od ogólnie wymaganej. 

Kiedy należy ci się odszkodowanie za wypadek na chodniku?

W przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu - np. złamania ręki czy też nogi na śliskim albo nieośnieżonym chodniku czy też parkingu możesz ubiegać się o odszkodowanie. Podstawą jest udokumentowanie zdarzenia - wezwanie straży miejskiej, pogotowia, zrobienie zdjęcia, spisanie danych świadków, którzy widzieli zdarzenie lub zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, obrazującej szkodę na osobie. 

O wypłatę odszkodowania należy zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za teren, przy którym doszło do wypadku lub jego ubezpieczyciela, jeżeli zarządca posiada wykupione ubezpieczenie OC. Oprócz samego odszkodowania możesz dodatkowo starać się o zwrot dodatkowych kosztów, takich jak rehabilitacja jak i zakupione leki. Jeżeli zarządca lub jego ubezpieczyciel odmówią wypłaty odszkodowania, sprawę należy kierować do Sądu.

Oprócz odszkodowania przysługuje ci roszczenie o zadośćuczynienie, które powinno być adekwatne do rozmiaru krzywdy, sytuacji majątkowej stron i aktualnych stosunków majątkowych społeczeństwa. Wysokość zadośćuczynienia zależy od rodzaju doznanych obrażeń i intensywności wywołanych nimi cierpień poszkodowanego. Podstawowe znaczenie musi mieć rozmiar doznanej krzywdy, o którym decydują przede wszystkim takie czynniki, jak rodzaj uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, ich nieodwracalny charakter polegający zwłaszcza na kalectwie, długotrwałość i przebieg procesu leczenia, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, wiek poszkodowanego i jego szanse na przyszłość oraz poczucie nieprzydatności społecznej.

Odszkodowanie za Wypadek na Chodniku

Odszkodowania Rzeszów

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie dochodzenia odszkodowania za wypadek na chodniku czy też parkingu umów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów