Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

odszkodowanie za wypadek  ze skutkiem śmiertelnymStrata bliskiej osoby  w wypadku samochodowym jest dla rodziny zmarłego niewyobrażalnym ciosem. Rodzina zmarłego niejednokrotnie w obliczu tragedii zapomina o przysługującym im prawie do dochodzenia odszkodowania z polisy OC  sprawcy wypadku drogowego. Bywa też, że ubezpieczyciele nie chętnie wypłacają przysługujące im odszkodowanie lub też  zaniżają ich wysokość. 

O rekompensatę finansową po śmierci bliskiej osoby na skutek wypadku drogowego, który nie jest sprawcą wypadku może ubiegać się rodzina zmarłego, do której ustawodawca zalicza: dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, wnuki, a także małżonków. Dodatkowo uwzględniani są również konkubenci oraz partnerzy związków homoseksualnych.

Jakiego rodzaju odszkodowań możemy się domagać?

Poszkodowany będący osobą bliską zmarłego na skutek wypadku drogowego może ubiegać się o:

  • Zadośćuczynienie za cierpienie związane ze śmiercią bliskiej osoby;
  • Odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji materialnej;
  • Zwrot kosztów pogrzebu;    
  • Renta za śmierć uczestnika wypadku, jeśli był on jedynym lub głównym żywicielem rodziny;
  • Odszkodowanie związane ze stratami majątkowymi (np. uszkodzenie samochodu).

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Bliscy zmarłego uczestnika wypadku drogowego, którego nie jest sprawcą mogą dochodzić stosownego odszkodowania z polisy  OC sprawcy. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do ubezpieczyciela, który powinien zawierać między innymi informacje takie jak: stopień pokrewieństwa  poszkodowanego ze zmarłym oraz dowody na potwierdzenie więzi jaka łączyła poszkodowanego ze zmarłym.

Niekiedy ubezpieczyciele kwestionują winę sprawcy zdarzenia, wysokość roszczenia oraz jego zasadność. W takiej sytuacji niezbędne będzie dochodzenie roszczeń poszkodowanego na drodze postępowania sądowego. 

W sprawach dochodzenia odszkodowań pomoc adwokata może okazać się nieoceniona. Nasza Kancelaria  zapewnia pełne wsparcie prawne podczas spraw związanych z uzyskaniem zadośćuczynienia lub odszkodowania. Nasi adwokaci świadczą pomoc w zakresie reprezentacji przy dochodzeniu roszczeń zarówno w postępowaniach sądowych jak i  przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata mów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów