Opinia biegłych w sprawach o opiekę nad dzieckiem

Jednym z kluczowych dowodów przeprowadzanych w sprawach dotyczących małoletnich dzieci tj. o rozwód, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz uregulowanie kontaktów jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, czyli opinia OZSS. Czym dokładnie jest opinia OZSS, w jakim celu i jak się ja przeprowadza i jakie znaczenie ma opinia OZSS w sprawach:

- rodzinnych, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o ustalenie kontaktów, oraz o zmianę kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Odpowiedz na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest opinia OZSS ?

opinia biegłych w sprawach rodzinnychSąd w sprawach rodzinnych dotyczących małoletnich dzieci w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych może zasięgnąć opinii biegłych specjalistów, w tym biegłych z OZSS. OZSS to skrót od Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, w którego w skład wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Do zadań Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów należy m.in. sporządzanie na zlecenie sądu opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Tak więc opinia OZSS, jest niczym innym jak jednym z kluczowych dowodów w sprawach rodzinnych dotyczących małoletnich dzieci, bowiem opiera się on na wiedzy specjalnej. Jak pokazuje praktyka w wielu sprawach wnioski z opinii OZSS znajdują swoje pełne odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach sądowych, dlatego też jest tak istotnym dowodem w sprawie.

Cel przeprowadzania dowodu z opinii OZSS

Dowód z opinii OZSS w sprawach rodzinnych jest głównie przeprowadzany w sytuacjach konfliktowych, w których strony postępowania nie są w stanie dojść do porozumienia, a dotyczą one losów małoletnich dzieci. Jak pokazuje praktyka, dowód z opinii OZSS najczęściej jest przeprowadzany w sprawach o rozwód, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów oraz zmiany kontaktów. Głównym celem przeprowadzania dowodu z opinii OZSS jest ochrony interesu dziecka, tak więc w sprawach rodzinnych dotyczących małoletnich dzieci opinia OZSS pozwala ustalić:

  • Jakie kompetencje wychowawcze posiadają rodzice małoletniego;
  • Który z rodziców posiada lepsze gwarancje opiekuńczo-wychowawcze;
  • Czy rodzic wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich w sposób prawidłowy;
  • Jaka więź emocjonalna łączączy rodzica z dzieckiem;
  • W jaki sposób i w jakim wymiarze należy uregulować kontakty rodzica z dzieckiem mając na celu jego dobro oraz prawidłowy rozwój emocjonalno- psychiczny;

Każda sprawa rodzinna równi się od siebie, dlatego w zależności od jej problematyki to Sąd zakreśla zakres przedmiotowy opinii OZSS i wskazuje konkretne pytania do biegłych.

Jak przeprowadza się opinię OZSS ?

Po otrzymaniu zlecenia, OZSS wyznacza termin badania, o którym bezpośrednio informuje strony postępowania.  Badanie podzielone jest na kilka etapów i trwa kilka godzin.  Badanie rozpoczyna więc sprawdzenie tożsamości stron, oraz poinformowanie o planie i celu badania. Standardowe  badanie polega na samodzielnym, tzn. bez udziału rodziców/stron, badaniu psychologicznym dziecka, dostosowanym do jego wieku i etapu rozwoju. W międzyczasie przeprowadzane są rozmowy ze stronami. Koniecznym jest również obserwacja relacji dziecka z rodzicami. Zespół biegłych obserwuje między innymi zabawę małoletniego z rodzicami, a wyciągnięte wnioski stanowią kolejny element całościowej oceny relacji rodzinnych. Dodatkowo przeprowadzane są testy psychologiczne, lub badani mogą być poproszeni o wykonanie różnych zadań. Po dokonaniu wszystkich czynności, strony zostają poinformowane o zakończeniu badania, a sporządzona opinia przesłana do Sądu.

Co można zrobić gdy nie zgadzamy się z wnioskami opinii OZSS ?

Niekiedy zdarza się, że strona postępowania nie zgadza się z wnioskami końcowymi opinii OZSS, uważa ją za krzywdząca, zawierającą nieprawdziwe ustalenia. Wówczas strona może wnieść zarzuty do takiej opinii, w których powinna wskazać nieprawidłowości, niedopatrzenia oraz ewentualny brak uwzględnienia kwestii istotnych dla wyniku sprawy. W zarzutach można również wykazać pewne niezgodności opinii z rzeczywistością oraz własny punkt widzenia.

Adwokat od spraw rodzinnych Rzeszów

Dowód z opinii biegłych OPZZ

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z sprawami rodzinnymi, opinią OZSS, uregulowaniem kontaktów z dzieckiem skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Adwokat od Spraw Rodzinnych Rzeszów