Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie o alimenty. Początkowo wystarczały one na pokrycie wydatków na dzieci, jednak w chwili obecnej alimenty te są zdecydowanie za niskie? Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów? W jaki sposób można wnosić o zwiększenie alimentów? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej.

Sporządzanie Pozwu o Alimenty na Dzieci

Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?

podwyższenie alimentówZgodnie z przepisem art. 138 kro „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Zatem podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, kiedy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie.

Oczywistym przypadkiem zmiany okoliczności uzasadniających żądanie podwyższenia alimentów jest np. sytuacja kiedy zobowiązany do zapłaty alimentów dostał sporą podwyżkę lub w ogóle zmienił pracę na znacznie lepiej płatną. Kolejnym przykładem zmiany okoliczności jest sytuacja zmniejszenia kosztów utrzymania zobowiązanego do płacenia alimentów? Np. spłacił kredyt hipoteczny, wziął rozwód, jego dzieci usamodzielniły się finansowo, odziedziczył wartościowy spadek, wygrał na loterii, zakończył rehabilitację i wrócił do pełni sił po długiej chorobie, kupił dom i nie musi już płacić za wynajem.

Kolejną pozytywną przesłanką podwyższenia alimentów na dziecko, jest zwiększenie się potrzeb dziecka, a tym samym kosztów jego utrzymania.  Najczęściej wystarczy powołać się na to, że im dziecko starsze, tym wyższe są jego uzasadnione potrzeby. Nie chodzi tu tylko o koszty wyżywienia czy ubrań, ale z wiekiem pojawiają się nowe potrzeby związane z nową pasją np. gra na instrumencie, nauka języków, basen, chęć podróżowania, potrzeby kulturalne tj. kino, teatr, korepetycje itp. Innym uzasadnieniem może być długotrwała choroba uprawnionego do alimentów, rehabilitacja po wypadku lub związana z pogorszeniem stanu zdrowia.

Pamiętaj. Tylko istotna zamiana okoliczności uzasadnia podwyższenie alimentów.

W jaki sposób wnosić o zwiększenie alimentów?

Aby skutecznie móc dochodzić zwiększenia alimentów należy wnieść do sądu pozew o zwiększenie alimentów, a w nim  określić: strony, żądaną kwotę, uzasadnienie podwyższenia alimentów, sygnaturę poprzedniej sprawy alimentacyjnej. Dobrze jest też dołączyć odpis orzeczenia, na podstawie którego orzeczono pierwotnie świadczenie. W uzasadnieniu pozwu należy również  w kilku zdaniach uzasadnić, dlaczego konieczne jest podwyższenie alimentów jak również poprzeć swoje twierdzenia jakimiś dowodami.  Warto pamiętać, iż w pozwie  można zgłosić wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Od pozwu o podwyższenie alimentów nie pobiera się opłaty sądowej.

Właściwym w sprawie będzie zawsze sąd rejonowy (art. 17 pkt 4 kpc). Powództwo można wytoczyć przed sądem właściwości ogólnej (miejsca zamieszkania pozwanego) lub przed sądem według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 kpc). Wybór sądu należy do powoda.

W treści pozwu należy wskazać wartość przedmiotu sporu, którą ustala się na podstawie różnicy między dochodzoną wysokością raty alimentacyjnej a dotychczasową wysokością takiej raty razy 12 miesięcy.

Jeżeli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych mieszka za granicą, brak jest przeszkód do dochodzenia przeciwko niemu o podwyższenie - podwyżkę alimentów przed sądem polskim.

Podwyższenie alimentów na dzieci

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania dotyczące podwyżki, podniesienia alimentów na dziecko skontaktuj się z naszą kancelaria adwokacką w Rzeszowie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce Kontakt. Sprawa o podwyższenie alimentów tylko z pozoru może wydawać się prosta dlatego pomoc adwokata może się przy nich okazać nieoceniona. Sprawdź nasz zaktres usług prawnych.

Adwokat Alimenty Rzeszów