Na czym polega obowiązek zgłoszenia SENT

Obowiązki kierowcy i przewoźnika z ustawy SENT

kancelaria prawna rzeszów

Ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów ustawodawca nałożył na przewoźników (właścicieli firm transportowych) obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą, który wiąże się z obowiązkiem wyposażenia środka transportu w odpowiednie urządzenie tj. lokalizator geolokalizacyjny. Na podstawie nowych przepisów przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem SENT, będzie zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem, na całej trasie przewozu towarów wrażliwych na terytorium Polski. Co najważniejsze numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT.

 

Czym jest geolokalizator?

Geolokalizatorem może być:

- każde urządzenie wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. smartphone czy też tablet),

- zewnętrzny system lokalizacji, tj. system lokalizacji używany przez przewoźnika wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia tzw. "GPS".

 

Z uwagi na bezpieczeństwo przewoźnika polecane są zewnętrzne systemy lokalizacji, tzw. urządzenia GPS, zamontowane w pojeździe.

Jakie dane należy podać dokonując zgłoszenia?

Wymagane dane lokalizacyjne to:

- współrzędne geograficzne położenia środka transportu,

- prędkość środka transportu,

- data i godzina pozyskania współrzędnych,

- azymut środka transportu,

- błąd przekazywania danych satelitarnych,

- numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Kiedy należy wyłączyć geolokalizator?

Obowiązkiem kierującego pojazdem będzie uruchomienie lokalizatora, a to przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub z chwilą wjazdu do Polski oraz wyłączenie lokalizatora po zakończeniu przewozu towaru na terytorium Polski lub z chwilą wyjazdu z Polski. W przypadku stwierdzenia przez kierującego pojazdem nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalizatora przez dłużej niż godzinę, konieczne będzie zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej.

 

Warto pamiętać, iż to na kierowcy spoczywa obowiązek kontrolowania pracy GPS i przesyłania danych z urządzenia do systemu SENTGEO. Kierowca może  kontrolować pracę urządzenia za pomocą strony internetowej lub aplikacji na telefonie komórkowym lub tablecie. Jednakże aby jednak zapobiec dekoncentracji kierowcy wiele firm transportowych powierza to zadanie pracownikowi w siedzibie firmy lub nawiązuje stałą współpracę z firmą zewnętrzną zajmującą się geolokalizacją samochodów ciężarowych (GPS) umożliwiające zintegrowanie tegoż urządzenia z systemem SENTGEO. 

Kiedy można kontynuować podróż w przypadku zakłóceń pracy geolokalizatora?

W sytuacji wykrycia nieprawidłowości w pracy urządzenia geolokalizacyjnego, kierowca jazdę można kontynuować, po:

- naprawieniu lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji;

- przeładunku towaru na pojazd wyposażony w sprawne urządzenie lokalizujące;

- wyposażeniu pojazdu w sprawny lokalizator;

- nałożeniu zamknięć urzędowych na pojazd lub towar albo zarządzeniu konwoju.

 

Jakie kary grożą przewoźnikom i kierowcom w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania geolokalizatora?

 

Przewoźnik

Niedopełnienie obowiązku przewoźnika w zakresie przekazywania danych z geolokalizatora do systemu SENTGEO zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 10.000 zł. 

 

Kierowca

Za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem na kierowcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5.000 zł do 7.500 zł.

Czy istnieje możliwość odstąpienia od nałożenia kary na kierowcę lub przewoźnika za naruszenie obowiązku SENTGEO

Warto pamiętać, iż zarówno organ jak i Sąd ma możliwość odstąpi od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli istnieje uzasadniony ważny interes przewoźnika bądź kierowcy bądź też interes publiczny. Ma to miejsce wówczas, gdy przerwa w przekazywaniu danych była spowodowana niedostępnością rejestru oraz nie nastąpiło to z winy przewoźnika czy też kierowcy.

 

Geolokalizacja pojazdów SENTGEO

Zgłoszenie SENT

 

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się szeroko rozumianym prawem transportowym, w szczególności sprawami związanymi ze zgłoszeniami SENT oraz geolokalizacją pojazdów w systemie SENTGEO. Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane ustawą SENT, chcesz wiedzieć jakie są konsekwencje finansowe dla kierowcy i przewoźnika za brak włączonej geolokalizacji oraz możliwości odstąpienia od nałożenia kary za brak geolokalizacji skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

 

Zgłoszenia SENT - Kancelaria Prawna Rzeszów