Spadek za granicą

Śmierć członka rodziny za granicą – stwierdzenie nabycia spadku

spadek za granicąZdarzają się przypadki, iż członek rodziny mieszkający za granicą umiera, wówczas powstaje pytanie jak przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po tej osobie? O ile początkowo odpowiedź może wydawać się łatwa, tak po głębszej analizie powstają kolejne pytania a to jaki sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy, czy też którego sądu orzeczenia będą respektowane i wykonalne?

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia spadku za granicą

Dla sprawy spadkowej właściwość sądu ustala się na podstawie miejsca zwykłego pobytu zmarłego – spadkodawcy. Będzie to obszar, gdzie znajdowało się główne centrum życiowe zmarłego. Tak też jako miejsca pobytu zmarłego bierze się ostatni adres zamieszkania lub miejsce pracy spadkodawcy. W sytuacji, gdy ustalenie ośrodka życiowego zmarłego jest niemożliwe, wówczas dla ustalenia właściwości sądu decydujące znaczenie będzie miało miejsce położenia majątku spadkodawcy. Zastosowanie będą miały przepisy prawa tego kraju, w którym spadkodawca miał miejsce zamieszkania w chwili śmierci.

Modyfikacja prawa właściwego w rozpoznaniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

Spadkodawca dokonując rozporządzenia testamentowego może złożyć oświadczenie w przedmiocie wyboru prawa właściwego do przeprowadzenia postępowania spadkowego. W takiej sytuacji umożliwia zmianę sądu właściwego do rozpoznania sprawy na sąd np. ojczysty do Polski, i orzeczenia tego sądu będą wywoływać określone skutki prawne. W celu przeniesienia przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku do Polski, niezbędne będzie wyrażenie zgody przez spadkobierców. W przypadku gdy orzeczenie w sprawie spadkowej zapadnie przed sądem – organem zagranicznym, aby było wykonalne w Polsce należy złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia.

Europejskie poświadczenie spadkowe

Jak załatwić sprawy spadkowe po krewnym za granicą

Organ państwa członkowskiego UE wystawia dokument potwierdzający status bycia spadkobiercą, wykonawcą testamentu lub też zarządcą spadku, na podstawie którego spadkobierca uprawniony jest do wejścia w posiadanie poszczególnych składników majątku spadkowego. Europejskie poświadczenie spadkowe można uzyskać w sądzie bądź u notariusza, przy czym należy pamiętać, iż jest ważne jedynie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z stwierdzeniem nabycia spadku po spadkobiercy, który mieszkał zagranicą, chcesz wiedzieć jak nabyć spadek? Ile kosztuje nabycie spadku? Jak wygląda nabycie spadku z testamentu, a jak z ustawy - Skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź zakres usług adwokackich naszej kancelarii.

Adwokat Rzeszów