21 listopada 2018 r. upływa limit czasowy zatrudniania na czas określony.  W przypadku kontynuacji zatrudnienia, od 22 listopada pracownicy - z mocy prawa - będą zatrudnieni na stałe.

Listopad z całą pewnością będzie okresem dość intensywnym dla firm  zatrudniających swoich  pracowników na podstawie umów na czas określony, bowiem w tym miesiącu upływają dwa ważne terminy – limit zatrudnienia na czas określony i pracy tymczasowej.

Zmiana umowy o pracę pracownika na etacie

21 listopada 2018 r. upływa maksymalny limit zatrudnienia na czas określony osób, które pracują na tej podstawie co najmniej od 22 lutego 2016 r. Jeżeli pracodawca będzie kontynuował ich zatrudnienie, to od 22 listopada będą one już zatrudnione na stałe (z mocy prawa).

zmiany w umowach na czas określonyZ końcem listopada upłynie również 18-miesięczny limit skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy-użytkownika (w przypadku osób kierowanych do jednej firmy co najmniej od początku czerwca 2017 r.). Pracodawcy, którzy chcą uniknąć przekształcenia kontraktów lub kary za naruszenie limitu pracy tymczasowej, powinni zrezygnować z zatrudnienia danej osoby przed upływem wspomnianych terminów.

Przekształcanie umów o pracę na czas określony w  umowy na czas nieokreślony to skutek nowelizacji k.p. z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220). Wprowadziła ona zasadę, zgodnie z którą firma może zatrudniać pracownika na podstawie maksymalnie trzech umów na czas określony przez  okres 33 miesiące. Zawarcie czwartej umowy lub kontynuowanie zatrudnienia po upływie 33 miesięcy oznacza, że pracownik z mocy prawa pracuje już na czas nieokreślony. W przypadku osób, które były już zatrudnione na czas określony w momencie wejścia w życie nowelizacji, czyli 22 lutego 2016 r., wspomniany limit czasowy liczy się od tej daty. Zatem w ich przypadku upłynie on 21 listopada 2018 r. Jeżeli 22 listopada takie osoby wciąż będą kontynuować zatrudnienie na czas określony w tej samej firmie, to od tego dnia ich umowy z mocy prawa przekształcą się już w stałe.

Rozwiązywanie sporów z umowy o pracę

Reprezentowanie pracodawcy w sporach z pracownikiem

Sytuacja ta może dotyczyć znaczącej liczby zatrudnionych jak wynika z  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, w 2016 r. 27 proc. umów na czas określony było zawieranych na okres od trzech do pięciu lat. Pracodawcy, którzy chcą tego uniknąć, mogą oczywiście wcześniej wypowiedzieć kontrakty.

Co ważne Nowelizacja zrównała też umowy o pracę na czas określony i nieokreślony w zakresie długości okresów wypowiedzenia. Te przepisy nie zachęcają już do stosowania umów czasowych. Ważną różnicą, która – z punktu widzenia firm – przemawia za tymi kontraktami, jest jednak konieczność uzasadnienia zwolnienia zatrudnionego na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony

Rozwiązywanie sporów pracowniczych

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania z nim skontaktuj się z nami. Zadzwoń lub umów się na spotkanie w naszej Kancelarii Prawnej w Rzeszowie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce kontakt. Sprawdź również nasz zakres usług prawnych.

Kancelaria Prawna Rzeszów