Umowa o pracę z kierowcą zawodowym

Każda umowa o pracę reguluje stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w tym zakresie prawo transportowe nie przewiduje żadnych szczególnych warunków umów o pracę z kierowcami. Mimo to warto zwrócić szczególną uwagę na jej treść, bowiem pozwoli  to obu stroną umowy na zabezpieczenie swoich praw i obowiązków.

umowa o prace z kierowcąCo powinna zawierać umowa o pracę z kierowcą zawodowym?

 

Każda umowa o pracę, w tym również z kierowcą zawodowym powinna zawierać następujące elementy :

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • dane pracodawcy i pracownika;
 • rodzaj stosunku prac;
 • formę zatrudnienia;
 • miejsce pracy:
 • nazwę stanowiska oraz zakres obowiązków;
 • wysokość wynagrodzenia, formę i termin wypłaty;
 • wymiar czasu pracy;
 • data rozpoczęcia stosunku pracy.

Na co warto zwrócić uwagę w umowie o pracę z kierowcą?

Miejsce pracy -  w przypadku umów o prace z kierowcą jest to element problematyczny, gdyż wymagane jest dokładne określenie gdzie kierowca będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy. Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest wskazanie  adresu siedziby firmy. Prawidłowo w umowie powinno się wskazać faktycznie miejsce wykonywania pracy np. dla kierowcy, który ma wykonywać przewozy na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią, miejsce pracy powinno obejmować faktyczny obszar, w ramach którego będzie kierowca się przemieszczał realizując zlecania transportowe.

Wysokość wynagrodzenia -  w umowie o pracę z kierowcą  powinna zostać dokładnie określona podstawa wynagrodzenia oraz wszystkie inne składniki tj. nadgodziny, dyżur, praca w porze nocnej. W przypadku transportu międzynarodowego umowa powinna  regulować wysokości diet zagranicznych, ryczałtów za nocleg  oraz zasady naliczania delegacji pracowniczych.

Czas pracy kierowcy – w  umowie o pracę z kierowcą nie mogą się znaleźć informacje sprzeczne z przepisami dotyczącymi dopuszczalnego wymiaru godzin, jakie kierowca spędza w pracy, a które to reguluje ustawa o czasie pracy kierowców.

Formy prawne zatrudnienia kierowców

Aktualnie ustawodawca nie wskazuje określonej formy zatrudnienia kierowcy, tak więc kierowca może być zatrudniony na podstawie : 

 • umowy cywilno-prawna o świadczenie usług (potocznie zwana samozatrudnieniem);
 • umowa o pracę;
 • umowa zlecenie;

Każda z powyższych form zatrudnienia kierowcy niesie ze sobą pewne korzyści dla jednej lub drugiej strony, jeśli potrzebujesz skonsultować się w sprawie wyboru formy zatrudnienia kierowców w twojej firmie skontaktuj się z nami.

Doradztwo prawne w zatrudnianiu kierowców zawodowych

Pomoc prawna w sporządzaniu umów z kierowcami w firmie transportowej

Umowa o pracę jest bardzo istotnym elementem, stosunku pracy zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jej odpowiednie przygotowanie może w przyszłości oszczędzić obu stronom wielu problemów. Jeśli masz problem z rozwiązaniem umowy o pracę z kierowcą skontaktuj się z nami.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą prawną firm transportowych. Tak więc jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sporządzania umów, rozwiązania umowy z kierowcą zawodowym się na spotkanie z naszym adwokatem. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.

Kancelaria Adwokacka Rzeszów