W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Polski został wprowadzony stan epidemii. Zaistniała sytuacja spowodowana koronawirusem stanowi usprawiedliwienie do ograniczenia kontaktów z małoletnim dzieckiem jednego z rodziców żyjących w rozłączeniu. Utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem dotyczy nie tylko kontaktów bezpośrednich – osobistych, ale również kontaktów pośrednich za pomocą środków porozumienia się na odległość.

Co decyzduje o realizacji kontaktów z dzieckiem?

kontakty z dzieckiem a pandemia koronawirusaW czasie epidemii COVID-19 przy realizacji kontaktów z dzieckiem wiedzie prym dobra wola i rozsądek rodziców czy treść postanowienia/wyroku Sądu? W pierwszej kolejności wskazać należy, iż rodzicie nie mają prawa utrudniać jak i ograniczać kontaktów małoletniego dziecka z rodzicem nawet ze względu na istniejący stan epidemii koronawirusa. Niemniej jednak jak każda sytuacja powinna być rozstrzygana przy zachowaniu zdrowego rozsądku oraz dobrej woli rodziców. W przypadku odmiennego zachowania rodziców dochodzi do naruszenia treści art. 113 k.r.o. w myśl którego bez względu na władzę rodzicielską rodzice i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, odnosi się to zarówno do kontaktów bezpośrednich tj. przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) oraz kontaktów pośrednich tj. poprzez porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Czy wspólne uzgodnienia rodziców w zakresie kontaktów z dzieckiem są skuteczne i wykonalne? 

Kiedy wystąpić do Sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Na czas trwania epidemii koronawirusa rodzice mogą wprowadzić zmiany do dotychczasowych ustaleń w przedmiocie realizacji kontaktów z dzieckiem w taki sposób, aby dobro dziecka nie zostało w żaden sposób odizolowanie do drugiego rodzica. Pamiętać przy tym należy, iż w przypadku wspólnych uzgodnień rodzice nie muszą wystąpić w tym przedmiocie do Sądu. Niniejsze rozwiązania dotyczą zarówno kontaktów z dzieckiem uregulowanych sądownie poprzez postanowienie lub wyrok, ale również w drodze wspólnych swobodnych uzgodnień. Wyłącznie Sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem, z kolei rodzic, z którym małoletnie dziecko na co dzień mieszka nie jest uprzywilejowany w decydowaniu przy wprowadzaniu jakichkolwiek ograniczeń. Ze względu na wprowadzane rządowe ograniczenia realizacja kontaktów z dzieckiem jest niemożliwa w miejscach publicznych tj. place zabaw, galerie handlowe, tym samym powinny być przewidziane rozwiązanie zamienne w miejscu zamieszkania jednego z rodziców. Wprowadzone ograniczenia dotyczą również przebywania na zewnątrz, tak więc kontakt z dzieckiem nie może być wykonywany poprzez spacer w parku bądź w lesie. Ponadto realizacje kontaktów z dzieckiem nie powinny narażać samego dziecka jak i innych domowników na potencjalne ryzyko zarażenia COVID-19, w przypadku kiedy posiadamy wiedzę iż ktoś z naszego otoczenia np. był za granicą, wykonuje zawód mający styczność z osobami zakażonymi (np. lekarze, pielęgniarki), jak również mamy wątpliwości odnośnie jej stanu zdrowia (np. przeziębienie).

Jak zastąpić brak kontaktów osobistych rodzica z dzieckiem?

W powyższych sytuacjach z uwagi na potencjalne zagrożenie w związku z pandemią koronawirusa odmówienia kontaktów z dzieckiem będzie w pełni uzasadnione. Wówczas w takiej sytuacji rodzice powinni dojść do porozumienia poprzez opracowanie zastępczych form kontaktów z dzieckiem. Takie kontakty mogą być realizowane poprzez wideokonferencję, rozmowę przez Skype jak i rozmowę telefoniczną.

W każdym razie w związku z zaistniałą sytuacją zalecana jest współpraca rodziców w wypracowaniu takich uzgodnień, aby kontakty z małoletnim dzieckiem były realizowane oraz zachowana została ich częstotliwość, tak aby nie doszło do zerwani więzi z rodzicem, który stale nie mieszka z dzieckiem.

Uregulowanie Kontaktów z Dzieckiem

Jeżeli interesuje Cię tematyka artykułu i masz pytania związane z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem w czasie pandemii koronawirusa, uregulowania kontaktów z dzieckiem skontaktuj się z nami. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Uregulowanie Kontaktów z Dzieckiem Adwokat Rzeszów