Kiedy możemy starać się
o warunkowe przedterminowe zwolnienie i kto je rozpatruje?

warunkowe przedterminowe zwolnieniePierwszym podstawowym warunkiem koniecznym do spełnienia jest odbycie przez skazanego co najmniej połowy orzeczonej kary. W wypadku skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności wymagane będzie odbycie kary w wymiarze 15 lat, natomiast przy karze dożywotniego pozbawienia wolności warunkowe przedterminowe zwolnienie można uzyskać po odbyciu 25 lat kary.

Kolejny warunkiem jest wykazanie przesłanek do warunkowego przedterminowego zwolnienia tj.  postawa skazanego, właściwości i warunki osobiste skazanego, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary rozpatruje Sąd Penitencjarny. Warto pamiętać, iż w pierwszej kolejności bada zachowanie skazanego podczas pobytu w zakładzie karnym. Dodatkowo wpływ na wynik przedmiotowej sprawy na opinia o skazanym wydana przez kuratora sądowego, wychowawcę czy też Dyrektora Zakładu Karnego. Nie bez znaczenia są otrzymane nagrody, pozytywne oceny zachowania a także właściwe zachowanie podczas wcześniejszych wyjść na przepustki, bowiem pokazują one Sądowi, iż skazany po opuszczeniu Zakładu Karnego będzie przestrzegał porządku prawnego oraz stosował się do orzeczonych środków karnych lub środków zabezpieczających.

Ile wynosi opłata sądowa za wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Skazany składając wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary zobowiązany jest do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 45 zł.

Co powinien zawierać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

We wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary przede wszystkim oprócz wskazania Sądu, do którego kierowany jest wniosek, danych skazanego, wskazania wyroku, wskazania Zakładu Karnego w którym skazany aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności bądź odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,  należy przedstawić wszystkie okoliczności przemawiające za tym, że postawa skazanego, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary jednoznacznie uzasadniają, że skazany powinien dostać szansę na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Warunkowe Przedterminowe Zwolnienie

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego, a w szczególności dotyczących problematyki związanej z warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie umów się na spotkanie.

Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa ul. Moniuszki 8 / lok 105. Sprawdź również nasz zares usług adwokackich.

Adwokat Sprawy Karne Rzeszów