Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, reguluje art. 289 k.k. wskazując, iż jest to występek polegający na zaborze pojazdu mechanicznego, któremu nie towarzyszy zamiar przywłaszczenia, a jedynie cel krótkotrwałego użycia. Sprawca chce posłużyć się zabranym pojazdem w celu doraźnym przez czas nieprzekraczający kilka godzin, by następnie porzucić go lub zwrócić właścicielowi. Jest to podstawowa różnica między zaborem pojazdu, a jego kradzieżą. Jak wskazuje treść art. 289 k.k. przestępstwo zaboru pojazdu jest przestępstwem kierunkowym. Sprawca  zatem działa kierunkowo – zabiera określony pojazd w celu jego krótkotrwałego użycia.

Kiedy można mówić o krótkotrwałym użyciu pojazdu?

Jak wskazuje doktryna i orzecznictwo sądów o krótkotrwałym użyciu pojazdu możemy mówić  w przypadku "wykorzystania pojazdu dla przejażdżki czy doraźnego przemieszczenia się, korzystania z niego przez niedługi czas, nienoszące cech dysponowania pojazdem jak rzeczą własną" (wyr. SA w Krakowie z 9.6.1993 r., II AKr 45/93, KZS 1993, Nr 9, poz. 10), jest to sytuacja, gdy "sprawca zamierza używać pojazdu przez krótki czas zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc  przejechać się nim, czy przemieścić" (wyr. SA w Krakowie z 14.7.1994 r., II AKr 112/94, KZS 1994, Nr 6–8, poz. 50.

Co odróżnia zabór pojazdu od przywłaszczenia?

zabór pojazduNiewątpliwie krótkotrwałe użycie pojazdu od  przywłaszczenia będzie odróżniać:

  • próba przeróbek w pojeździe,
  • zmiana lub uszkodzenie cech identyfikacyjnych pojazdów (przebicie numerów),
  • podjęcie czynności zmierzających do zbycia pojazdu,
  • demontaż części pojazdów,
  • przemieszczanie się samochodem na znaczne odległości.

Kara za zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia

Jak wskazuje przepis kto zabiera w użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  Sąd orzekający może również  obok kary pozbawienia wolności wymierzyć karę grzywny.

Warto pamiętać, iż kodeks karny rozróżnia 4 typy kwalifikowane przestępstwa zaboru pojazdu:

  • zabór z włamaniem,
  • zabór pojazdu znacznej wartości,
  • zabór z porzuceniem pojazdu w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości,
  • zabór rozbójniczy

Kara za zabór pojazdu o znacznej wartości z pokonaniem zabezpieczeń

Jeżeli sprawca czynu pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia wolności.

Kara za zabór pojazdu z użyciem przemocy lub groźby

Jeżeli zabór pojazdu popełniono używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia wolności.  

Zabór pojazdu

Przywłaszczenie auta Rzeszów

W sprawach karnych pomoc adwokata może okazać się nieoceniona. Nasza Kancelaria Adwokacka Rzeszów zajmuje się prowadzeniem spraw karnych w tym m.in takimi sprawami jak krótkotrwały zabór pojazdu. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata mów się na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Sprawdź również nasz zakres usług adwokackich.

Adwokat Sprawy Karne Rzeszów