Zmiany w systemie SENT od 22 lutego 2022 r.

Naszym klientom z branży transportowej przypominamy, iż od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów – rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów. Przedmiotowa zmiana zdaniem ustawodawcy ma na celu uszczelnienie rynku i skuteczną walkę z szarą strefą.

zmiany w sent od 2022Jak wspomnieliśmy powyżej od  22 lutego 2022r. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT obejmie rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą  również podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Warto jednak pamiętać, że z powyższego obowiązku zwolnione  będą przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

Jeśli zaś chodzi o zmiany dotyczące przewozu odpadów, system SENT obejmować będzie również odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, inne niż wymienione w ustawie o SENT, które są:

  • przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę, oraz
  • przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Zwolnione z obowiązku zgłaszania będą odpady, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Jeśli chodzi o obsługę zgłoszeń SENT pozostaje ona bez zmian. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń. Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru CN 3814 oraz dodanie nowej pozycji słownikowej „0005” dotyczącej odpadów.

Zgłoszenia SENT

Doradztwo prawne i obsługa firm transportowych

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką zgłoszeń SENT skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się doradztwem prawnym oraz obsługą prawną firm transportowych, tak więc jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w tym zakresie umów się na spotkanie z naszym adwokatem. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.