Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 17 września 2022r.

zmiany w taryfikatorze wykroczeń drogowych 2022Od dnia 17 września 2022r. wchodzą w życie kolejne przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Czego dotyczą zmiany? Za jakie wykroczenie drogowe można dostać 15 punktów karnych? Ile wynoszą punkty karne za przekroczenie prędkości? Po jakim okresie czasu punkty karne zerują się? Recydywa w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, jakie konsekwencje? Zmiany w przepisach ruchu drogowego mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wykroczenia drogowe 15 pkt karnych

W rozporządzeniu uregulowano najcięższe wykroczenia drogowe, za które kierowca może dostać 15 punktów karnych:

    1. kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
    2. nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
    3. używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
    4. omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
    5. wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
    6. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
    7. niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
    8. niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;
    9. niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
   10.niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
    11.przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
    12. niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
    13. naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;
    14. naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
    15. naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
    16. jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
    17. przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
    18. przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;
   19. naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Nowe zasady przyznawania punktów karnych kierowcom

Nowe przepisy wprowadzają zaostrzenie przepisów w zakresie przyznawania punktów karnych za przekroczenie prędkości:

    za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);
    za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;
    za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;
    za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;
    za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;
    za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma 9 pkt karnych (było 6 pkt);
    za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);
    za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;
    za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;
    za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Zmiany dotyczą również mechanizmu usuwania punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, bieg terminu do usunięcia punktów karnych rozpoczyna się dopiero od dnia uregulowania mandatu – zapłaty grzywny, a nie jak dotychczas od dnia ich nałożenia. Co więcej punkty karne będą usuwane z rejestru dopiero po upływie 2 lat.

Kolejna zmiana tyczy się braku możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego szkoleniach redukujących punkty karne.

            W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat sprawca otrzyma karę grzywny w podwójnej wysokości.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości

    za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);
    za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
    za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
    za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
    za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

W taryfikatorze karnym podwójne grzywny przewidziano również w sytuacji ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia za:

  1. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
  2. złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
  3. wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
  4. niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
  5. omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
  6. wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł(przy recydywie - 4000 zł);
  7. wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
  8. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

W sytuacji zaś skierowania sprawy do sądu, Sąd może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

Zmiany w taryfikatorze wykroczeń drogowych 2022r

Nasza Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie zajmuje się prowadzeniem spraw karnych w przedmiocie naruszeń przepisów ruchu drogowego, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy prawnej adwokata w tym zakresie umów się na spotkanie. Zapoznamy się z materiałem dowodowym i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie całej sprawy. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa.