Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną
Kiedy odpowiadasz za długi współmałżonka?

W świetle prawa, dłużnik za swoje długi odpowiada majątkiem osobistym. Co do zasady majątkiem wspólnym odpowiada wtedy, gdy małżonek wyraził zgodę na zaciągniecie zobowiązania. Takie rozwiązanie umożliwia, bowiem małżonkowi współdecydowanie o dysponowaniu funduszami małżeńskimi. 

adwokat rzeszówOznacza  to że jeśli jeden z małżonków podpisze się pod umową pożyczki czy kredytu męża czy żony – wyrażają na jej zaciągnięcie zgodę, co wiąże się z tym, że bank ma możliwość zaspokojenia się bez ograniczeń z majątku wspólnego obojga współmałżonków. Jeśli jednak jeden z małżonków nie wyraził takie zgody, wówczas bank może zaspokoić spłatę długu tylko z niektórych składników majątku wspólnego, w tym przede wszystkim z wynagrodzenia za pracę oraz z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej współmałżonka.

Odpowiedzialność za długi po rozwodzie

Musimy pamiętać, iż od wyżej opisanej ogólnej zasady istnieje jeden wyjątek, a mianowicie w przypadku braku zgody współmałżonka na zaciągnięcie przez męża czy żonę pożyczki, małżonek który nie wyraził zgody  odpowiada również zobowiązania jeśli stanowią one  tzw. zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Są nimi: wydatki na żywność, odzież, przedmioty gospodarstwa domowego, opłaty za media.

Jakie umowy wymagają zgody drugiego małżonka?

Zgoda drugiego małżonka jest bezwzględnie potrzebna do dokonania:

1. zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również czynności prawnej prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2. zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
3. zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
4. darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Jak się uchronić przed odpowiedzialnością za długi współmałżonka?

Gdy jedno z małżonków jest utracjuszem albo ryzykantem finansowym, należy pomyśleć jak zabezpieczyć się przed płaceniem nie swoich długów. Wyjściem jest rozdzielność majątkowa lub separacja. Więcej na temat rozdzielności majątkowej oraz separacji znajdziesz w naszym artykule poświęconym tej tematyce.

Odpowiedzialność za Długi Małżonka

Jak się zabezpieczyć przed długami małżonka?

Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej współmałżonków są dość emocjonalne i trudne, dlatego pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Nasza Kancelaria Prawna w Rzeszowie zajmuje się prowadzeniem tego rodzaju spraw, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie w tym dotyczące rozdzielności majątkowej, podziału majątku, chcesz wiedzieć jak ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną, umów się z nami na spotkanie. Numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT. Zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w centrum Rzeszowa. Obsługujemy klientów indywidualnych z terenu całego Podkarpacia i Małopolski.

Rozdzielność majątkowa adwokat Rzeszów